Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
 • [monografia, 2012]
 • TytułGeodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych
  Autorzypod red. Ryszarda Hycnera ; aut.: Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER
  DetailsKatowice : wydawnictwo Gall, 2012. — 291 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowym
  AutorzyAgnieszka BIEDA
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 2, s. 18–30
 • słowa kluczowe: kalibracja, klasyczna mapa ewidencyjna, krój obrębowy

  keywords: calibration, classical cadastral map, precinct style

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowych
  AutorzyAgnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH
  ŹródłoŚwiat Nieruchomości. — 2012 nr 80, s. 62–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWeryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznego
  AutorzyAgnieszka BIEDA
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 4, s. 17–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWpływ zmian linii brzegowych na konfiguracje granic ewidencyjnych
  AutorzyAgnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH
  ŹródłoStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 67–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułZmiana konfiguracji granic katastralnych w Jarosławiu jako efekt erozyjno-akumulacyjnej działalności Sanu
  AutorzyAgnieszka BIEDA
  ŹródłoWpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — S. 68–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułZmiany konfiguracji użytków gruntowych w działkach pod rzekami
  AutorzyAgnieszka BIEDA
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2012 nr 1/III, s. 97–107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: