Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Administrative legal borders run along rivers
2
  • Changes in the shape of the river-bed over a period of time at the base of the Vistula river before Cracow
3
  • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych
4
  • Kalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowym
5
  • Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowych
6
  • Weryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznego
7
  • Wpływ zmian linii brzegowych na konfiguracje granic ewidencyjnych
8
  • Zmiana konfiguracji granic katastralnych w Jarosławiu jako efekt erozyjno-akumulacyjnej działalności Sanu
9
  • Zmiany konfiguracji użytków gruntowych w działkach pod rzekami