Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960 orcid iD

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 5e709270878c28a0473959fc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Administrative legal borders run along rivers
2
 • Changes in the shape of the river-bed over a period of time at the base of the Vistula river before Cracow
3
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych
4
 • Kalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowym
5
 • Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowych
6
 • Weryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznego
7
 • Wpływ zmian linii brzegowych na konfiguracje granic ewidencyjnych
8
 • Zmiana konfiguracji granic katastralnych w Jarosławiu jako efekt erozyjno-akumulacyjnej działalności Sanu
9
 • Zmiany konfiguracji użytków gruntowych w działkach pod rzekami