Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych[Surveying aspects of land use planning and selected design studies] / pod red. Ryszarda Hycnera ; aut.: Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER. — Katowice : wydawnictwo Gall, 2012. — 291 s.. — Bibliogr. s. 205–215. — ISBN: 978-83-60968-30-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowymCalibration of classical registration maps drawn up in precinct style / Agnieszka BIEDA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 2, s. 18–30. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kalibracja, klasyczna mapa ewidencyjna, krój obrębowy

  keywords: calibration, classical cadastral map, precinct style

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowychDesignation of cadastral boundaries position in the neighborhood of rivers, for tax purposes / Agnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2012 nr 80, s. 62–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Weryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznegoVerification of mathematical boundary carried along the center of riverbed / Agnieszka BIEDA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 17–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ zmian linii brzegowych na konfiguracje granic ewidencyjnychThe effect of changes in the borders of rivers for cadastral's boundaries configuration / Agnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zmiana konfiguracji granic katastralnych w Jarosławiu jako efekt erozyjno-akumulacyjnej działalności Sanu[Changing the configuration of cadastral boundaries in Jaroslaw as a result of erosion and accumulation of activity the San River] / Agnieszka BIEDA // W: Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — ISBN: 978-83-88139-46-8. — S. 68–80. — Afiliacja autora na podstawie dołączonej erraty. — Dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmiany konfiguracji użytków gruntowych w działkach pod rzekamiConfiguration changes of arable land in the plots into rivers / Agnieszka BIEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 97–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: