Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A few words of introduction
2
 • Analiza krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych
3
 • Analiza przeobrażeń wód powierzchniowych płynących w oparciu o mapy historyczne Krakowa
4
 • Analysis of land exposed to the destructive activities of surface flowing waters
5
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
6
 • Application of laser scanning in creating 3D cadastre UML model for underground historical objects – case study of Rzeszów (Poland)
7
 • Application of modern technologies in spatial planning
8
 • Concept of adding spatial planning module to the cadastral database in the context of INSPIRE directive – the case of Poland
9
 • ”GIS ODYSSEY 2020” [Dokument elektroniczny]
10
 • Gospodarka nieruchomościami na tle planowania przestrzennego i procesów budowlanych
11
 • Intensyfikacja procesów inwestycyjnych jako wyznacznik prawidłowej polityki przestrzennej
12
 • Linia brzegowa
13
 • New regulations for building information infrastructure in Poland
14
 • Niewykorzystany potencjał scalania i wymiany gruntów w modernizacji katastru nieruchomości
15
 • Opportunities and threats for the primary real estate market premises in the city of Krakow
16
 • Podatek katastralny a podatek od nieruchomości na przykładzie Krakowa
17
 • Porównanie wartości nieruchomości określonej na rynku polskim i ukraińskim w aspekcie historycznych zmian granic państw
18
 • Przeznaczenie nieruchomości, jako atrybut zmienny w czasie, dla określenia odszkodowań za grunty znacjonalizowane i wywłaszczone
19
 • Rozgraniczenie jako proces wspomagający procedury gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego
20
 • \emph{Smart} and \emph{Resilient} as the two faces of sustainable cities
21
 • Statystyczna analiza rynku nieruchomości gruntowych w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
22
 • Surface waters as the objects of databases created according to the Inspire directive
23
 • The problems of establishing cadastral boundaries in river erosion accumulation area, according to the Polish law
24
 • Weryfikacja stopnia dopasowania sposobu użytkowania terenów objętych procesami planistycznymi
25
 • Wycena nieruchomości w aspekcie standardów międzynarodowych