Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 107, z ogólnej liczby 110 publikacji Autora


1
 • 3D technologies as the future of spatial planning: the example of Krakow
2
 • A few words of introduction
3
 • Accuracy of determination of real estate area
4
 • Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirements
5
 • Administrative legal borders run along rivers
6
 • Aktualne problemy katastru w Polsce
7
 • Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
8
 • Analiza krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych
9
 • Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa
10
 • Analiza przeobrażeń wód powierzchniowych płynących w oparciu o mapy historyczne Krakowa
11
 • Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej
12
 • Analiza SWOT/TOWS jako metoda określania kierunków rozwoju przestrzennego
13
 • Analizy stopnia dopasowania sposobu użytkowania ziemi, jako narzędzie zarządzania konfliktami przestrzennymi
14
 • Analysis of land exposed to the destructive activities of surface flowing waters
15
 • Analysis of the legal methods of agricultural land protection in Central Europe on the example on Poland and Bulgaria
16
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
17
18
 • Application of laser scanning in creating 3D cadastre UML model for underground historical objects – case study of Rzeszów (Poland)
19
 • Application of modern technologies in spatial planning
20
 • Appraisal of real estate with various functions in the context of sustainable development
21
 • Assessing correctness of local spatial policy using information on commencement of construction investment process
22
 • Assessment of valuation methodology for land properties with mineral deposits used in Poland
23
 • Changes in the shape of the river-bed over a period of time at the base of the Vistula river before Cracow
24
 • Chosen issues of geodetic science
25
 • Comparison of real estate values determined in Poland and Ukraine in context of state border historical changes