Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 90, z ogólnej liczby 93 publikacji Autora


1
 • Accuracy of determination of real estate area
2
 • Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirements
3
 • Administrative legal borders run along rivers
4
 • Aktualne problemy katastru w Polsce
5
 • Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
6
 • Analiza krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych
7
 • Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa
8
 • Analiza przeobrażeń wód powierzchniowych płynących w oparciu o mapy historyczne Krakowa
9
 • Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej
10
 • Analiza SWOT/TOWS jako metoda określania kierunków rozwoju przestrzennego
11
 • Analizy stopnia dopasowania sposobu użytkowania ziemi, jako narzędzie zarządzania konfliktami przestrzennymi
12
 • Analysis of land exposed to the destructive activities of surface flowing waters
13
 • Analysis of the legal methods of agricultural land protection in Central Europe on the example on Poland and Bulgaria
14
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
15
 • Appraisal of real estate with various functions in the context of sustainable development
16
 • Assessment of valuation methodology for land properties with mineral deposits used in Poland
17
 • Changes in the shape of the river-bed over a period of time at the base of the Vistula river before Cracow
18
 • Chosen issues of geodetic science
19
 • Comparison of real estate values determined in Poland and Ukraine in context of state border historical changes
20
 • Concept of adding spatial planning module to the cadastral database in the context of INSPIRE directive – the case of Poland
21
 • Conditional model of real estate valuation for land located in different land use zones
22
 • Determination of real estate boundaries of the purposes of subdivision process
23
 • Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example
24
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych
25
 • GIS ODYSSEY 2016