Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: brak

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Accuracy of determination of real estate area
2
 • Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirements
3
 • Administrative legal borders run along rivers
4
 • Aktualne problemy katastru w Polsce
5
 • Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
6
 • Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa
7
 • Analiza przeobrażeń wód powierzchniowych płynących w oparciu o mapy historyczne Krakowa
8
 • Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej
9
 • Analiza SWOT/TOWS jako metoda określania kierunków rozwoju przestrzennego
10
 • Analizy stopnia dopasowania sposobu użytkowania ziemi, jako narzędzie zarządzania konfliktami przestrzennymi
11
 • Analysis of land exposed to the destructive activities of surface flowing waters
12
 • Analysis of the legal methods of agricultural land protection in Central Europe on the example on Poland and Bulgaria
13
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
14
 • Changes in the shape of the river-bed over a period of time at the base of the Vistula river before Cracow
15
 • Chosen issues of geodetic science
16
 • Concept of adding spatial planning module to the cadastral database in the context of INSPIRE directive – the case of Poland
17
 • Determination of real estate boundaries of the purposes of subdivision process
18
 • Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example
19
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych
20
 • GIS ODYSSEY 2016
21
 • Gospodarka nieruchomościami na tle planowania przestrzennego i procesów budowlanych
22
 • Increase in the number of submitted maps for design purposes as a determinant of proper spatial planning policy
23
 • Intended use of real estate as a time changeable attribute for determining compensation for nationalized and expropriated lands
24
 • Intensyfikacja procesów inwestycyjnych jako wyznacznik prawidłowej polityki przestrzennej
25
 • Kalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowym