Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Analysis of land exposed to the destructive activities of surface flowing waters / Agnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA // W: FIG Commission 3 [Dokument elektroniczny] : joint FIG/UN ECE workshop : workshop on Spatial information and FIG task force on Property and housing, and 2012 UNECE WPLA workshop on Informal development, property and housing : Athens, Greece, 10–14 December 2012 / International Federation of Surveyors. FIG Fédération Internationale des Géométres, Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2012]. — Ekran 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1 [2013-01-15]. — Bibliogr. ekran 12–13, Summ.. — Referat dostępny po wybraniu: 2012-FIG3-Athens.7z [Download]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych[Surveying aspects of land use planning and selected design studies] / pod red. Ryszarda Hycnera ; aut.: Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER. — Katowice : wydawnictwo Gall, 2012. — 291 s.. — Bibliogr. s. 205–215. — ISBN: 978-83-60968-30-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowymCalibration of classical registration maps drawn up in precinct style / Agnieszka BIEDA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 2, s. 18–30. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kalibracja, klasyczna mapa ewidencyjna, krój obrębowy

  keywords: calibration, classical cadastral map, precinct style

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Linia brzegowa : jak ustalić zasięg prawa własności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne?[Shore line : how to determine the extent of property rights based on existing regulations?] / Agnieszka BIEDA, Justyna JASIOŁEK // Nowa Geodezja w Praktyce ; ISSN 2299-1727. — 2012 nr 1, s. 52–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Opportunities and threats for the primary real estate market premises in the city of Krakow / Agnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA // W: FIG Commission 3 [Dokument elektroniczny] : joint FIG/UN ECE workshop : workshop on Spatial information and FIG task force on Property and housing, and 2012 UNECE WPLA workshop on Informal development, property and housing : Athens, Greece, 10–14 December 2012 / International Federation of Surveyors. FIG Fédération Internationale des Géométres, Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2012]. — Ekran 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1 [2013-01-15]. — Bibliogr. ekran 9, Summ.. — Referat dostępny po wybraniu: 2012-FIG3-Athens.7z [Download]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowychDesignation of cadastral boundaries position in the neighborhood of rivers, for tax purposes / Agnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2012 nr 80, s. 62–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Surface waters as the objects of databases created according to the Inspire directive : [streszczenie] / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // W: Inspire conference 2012 [Dokument elektroniczny] : Istanbul, June 25, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Istanbul : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tryb dostępu: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2012/schedule/submissions/35.html [2012-07-12]. — Publikacji towarzyszy prezentacja slajdów. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: {http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2012/presentations/35.pdf} [2012-07-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The problems of establishing cadastral boundaries in river erosion accumulation area, according to the Polish law / Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Piotr PARZYCH // W: FIG Working Week 2012 [Dokument elektroniczny] : knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage : Rome, Italy, 6–10 May 2012 : technical program and proceedings. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors (FIG). — [Italy : FIG], [2012]. — e-ISBN: 97887-90907-98-3. — S. 1–12 [numeracja całości nieciągła]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts07e/TS07E_bieda_hanus_et_al_5728.pdf [2012-07-10]. — Bibliogr. s. 10–11, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Weryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznegoVerification of mathematical boundary carried along the center of riverbed / Agnieszka BIEDA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 17–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ zmian linii brzegowych na konfiguracje granic ewidencyjnychThe effect of changes in the borders of rivers for cadastral's boundaries configuration / Agnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zmiana konfiguracji granic katastralnych w Jarosławiu jako efekt erozyjno-akumulacyjnej działalności Sanu[Changing the configuration of cadastral boundaries in Jaroslaw as a result of erosion and accumulation of activity the San River] / Agnieszka BIEDA // W: Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — ISBN: 978-83-88139-46-8. — S. 68–80. — Afiliacja autora na podstawie dołączonej erraty. — Dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zmiany konfiguracji użytków gruntowych w działkach pod rzekamiConfiguration changes of arable land in the plots into rivers / Agnieszka BIEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 97–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: