Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 5e709270878c28a0473959fc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiejReal estate market analysis of former rural areas on the example of Cracowian agglomeration / Agnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2010 nr 12, s. 5–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determination of real estate boundaries of the purposes of subdivision process / Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 15–20. — Bibliogr. s. 19–20, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/add-ons/pdf.png

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Projekt podsystemu geoinformatycznego do rejestrowania składników majątkowych i wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwThe geo-informational under-system project for property components and company economics ratios registration / Agnieszka BIEDA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 4, s. 57–66. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-61564-36-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Real estate boundaries on maps for projectsGranice nieruchomości na mapach do celów projektowych / Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_01.pdf

 • słowa kluczowe: granice nieruchomości, granice prawne nieruchomości, granice według stanu faktycznego, mapa do celów projektowych

  keywords: real estate boundaries, real estate legal boundaries, boundaries according to factual status, map for project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • River bank boundary determinationUstalenie linii brzegowej rzeki / Agnieszka BIEDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: dokumentacja geodezyjna, ewidencja gruntów i budynków (kataster), granica brzegu rzeki, bieg rzeki, kataster wodny

  keywords: surveying documentation, grounds and building register (cadastre), river bank boundary, river course, water cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Znaczenie aktu własności ziemi w obrocie nieruchomości położonych na terenach wiejskichImportance of land ownership act of trade the land at the rural areas / Agnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2010 nr 12, s. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: