Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Metodyka wyceny nieruchomościMethodology of property valuation / Agnieszka BIEDA // W: Znaczenie wyceny własności intelektualnej = Proving the worth – putting a value on intellectual property / red. Marlena Jankowska, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum ; Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019. — (Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy). — ISBN: 978-83-955355-1-2. — S. 257–323. — Bibliogr. w formie przypisów. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Percepcja przestrzeni publicznej w aspekcie oceny otoczenia nieruchomościPerception of public space in the aspect of the assessment of the real estate environment / Agnieszka BIEDA // W: Nieruchomość w przestrzeni 5. T. 2, Analiza rynku nieruchomości / pod red. nauk. Izabeli Rąckiej. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019. — ISBN: 978-83-7986-257-3. — S. 91–106. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, cecha rynkowa, cecha przestrzeni, funkcja przestrzeni, historyczne centrum Krakowa, otocznie nieruchomości, stan wyposażenia przestrzeni

  keywords: public space, feature of space, market feature, function of space, historic center of Krakow, real estate surroundings, fixtures and fittings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ lokalnych planów rewitalizacji na wartość nieruchomości na przykładzie krakowskiego ZabłociaImpact of local revitalization plans on the value of real estate based on the Cracow Area of Zabłocie / Agnieszka BIEDA, Karolina Magoń, Beata Siudem // W: Przemiany przestrzeni publicznej miasta / red. nauk. Izabela Rącka. — Kalisz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2017. — (Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ; nr 9). — ISBN: 978-83-65872-01-2. — S. 157–183. — Bibliogr. s. 181–183, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szeregi czasowe, mapa cenności, rewitalizacja przestrzeni miejskiej

  keywords: time series, map of values, revitalization of urban space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ zapisów dokumentów planistycznych na wartość inwestycyjną nieruchomościThe influence of planning provisions on the investment value of real estate / Agnieszka BIEDA // W: Nieruchomość w przestrzeni 3 / red. nauk. Maria Trojanek, Izabela Rącka. — Kalisz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2017. — (Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ; nr 10). — ISBN: 978-83-65872-05-0. — S. 79–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wartość inwestycyjna, wartość indywidualna, decyzja o warunkach zabudowy i zagopodarowania terenu

  keywords: local zoning plan, investment value, individual value, planning permission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w szacowaniu wartości nieruchomościApplication of spatial information systems in real estate valuation / Agnieszka BIEDA // W: Internet : informacja przestrzenna = Internet : spatial information / red. Grażyna Szpor, Kamil Czaplicki. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. — ISBN: 978-83-815-8157-8 ; e-ISBN: 978-83-815-8158-5. — S. 25–35. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zmiana konfiguracji granic katastralnych w Jarosławiu jako efekt erozyjno-akumulacyjnej działalności Sanu[Changing the configuration of cadastral boundaries in Jaroslaw as a result of erosion and accumulation of activity the San River] / Agnieszka BIEDA // W: Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — ISBN: 978-83-88139-46-8. — S. 68–80. — Afiliacja autora na podstawie dołączonej erraty. — Dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: