Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Kozioł, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0624-2006

ResearcherID: A-4926-2018

Scopus: 56237247400

PBN: 900577

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Application of the object based image analysis of VHR satellite images in land-use classificationZastosowanie obiektowej analizy wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji form użytkowania terenu / Piotr Wężyk, Roeland de Kok, Krystian Kozioł // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 3, s. 227–238, 1 k.. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz.. — K. Kozioł - afiliacja: Laboratorium GIS i Teledetekcji, Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny, Akademii Rolniczej w Krakowie. — tekst: https://goo.gl/HXt5VK

 • słowa kluczowe: klasy pokrycia terenu, sukcesja leśna, analizy przestrzenne GIS, protokół klasyfikacji, obiektowa analiza obrazu (OBIA)

  keywords: Object-Based Image Analysis (OBIA), land-cover, forest succession, GIS spatial analysis, classification protocols

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie przydatności teorii grafów w budowie regionów dla sieci dróg kołowychExamining the usefulness of graph theory in the construction of regions for the network of roads / Krystian KOZIOŁ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 47–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora:: Akademia Rolnicza Wydział Leśny

 • słowa kluczowe: teoria grafów, liniowe obiekty sieciowe, sieci dróg kolejowych

  keywords: graph theory, linear network structures, networks of roads

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Cyfrowa generalizacja kartograficzna i jej znaczenie w tworzeniu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na przykładzie operatora upraszczania[Digital Cartography generalisation and its significance in creating the National Geodetic and Cartographic Resource on the example of simplification operator] / SZOMBARA Stanisław, KOZIOŁ Krystian // W: V Ogólnopolska konferencja doktorantów dyscypliny geodezja i kartografia : Warszawa, 17–18 maja 2012 r. : materiały pokonferencyjne. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, cop. 2012. — S. 33. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w KrakowieGeoinformatic education of students at the Faculty of Forestry of the Agricultural University of Cracow / Piotr Wężyk, Krystian Kozioł // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2004 t. 2 z. 3, s. 50–57. — Bibliogr. s. 57, Summ.. — K. Kozioł - afiliacja: Katedra Ekologii Lasu, Laboratorium GIS i Teledetekcji, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie. — tekst: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2004-3-WezykKoziol/837

 • słowa kluczowe: GIS, fotogrametria, GPS, teledetekcja, Internet, kartografia, nauczanie

  keywords: remote sensing, GIS, photogrammetry, education, cartography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eliminacja obiektów liniowych z zastosowaniem regionów strukturalnych na przykładzie sieci drogowejElimination of linear objects with the use of structural regions on the example of a road network / Krystian Kozioł // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 3, s. 109–117, 1 k.. — Bibliogr. s. 116, Summ.. — K. Kozioł - afiliacja: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. — tekst: https://goo.gl/yNpC5T

 • słowa kluczowe: klasyfikacja, generalizacja obiektowa, TBD, regiony strukturalne sieci drogowej, eliminacja, generalizacja obiektów liniowych

  keywords: classification, objects generalization, Topographic Data Base, structural regions of road network, elimination, generalization of linear objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów drogowych na przykładzie bazy danych topograficznychGeneralization of buildings layer with the use of structural regions of road network on the example of a topographic database / Marta SZOSTAK, Krystian Kozioł // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 3, s. 219–228. — Bibliogr. s. 225, Summ.. — Afiliacja dla autora Krystiana Kozioła: Laboratorium GIS i Teledetekcji, Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Integracja internetowych serwisów mapowych z bazami danych na przykładzie prezentacji geodanych obszaru Puszczy Niepołomickiej oraz Krakowa[Integration of online map services with databases on the example of geodata presentations of the Niepołomice Forest and Kraków area] / Piotr Wężyk, Krystian KOZIOŁ, Andrzej ŚWIĄDER // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2004 vol. 14, s. [1–11]. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz.. — K. Kozioł, A. Świąder - brak afiliacji AGH. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/bialobrzegi/Bialobrzegi2004/23-koziol.doc

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Podstawy tworzenia map w InterneciePrinciples of map making in the Internet / Krystian Kozioł // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 2, s. 123–128. — Bibliogr. s. 128., Streszcz., Summ.. — K. Kozioł - afiliacja: Akademia Rolnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rola klasyfikacji nadzorowanej wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka ŚląskiegoThe role of supervised classification of the VHR QuickBird satellite images in a new concept of forest industrial damage zones delineation based on the example of Miasteczko Śląskie / Krystian Kozioł, Piotr Wężyk // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2005 t. 3 z. 2, s. 87–96, 1 k.. — Biubliogr. s. 95, Summ.. — K. Kozioł - afiliacja: Akademia Rolnicza w Krakowie. — tekst: http://rg-1ptip-1org-1pl-18uf60txr09c4.wbg2.bg.agh.edu.pl/index.php/rg/article/view/RG2005-2-KoziolWezyk/888

 • słowa kluczowe: teledetekcja, klasyfikacja nadzorowana, strefy uszkodzeń lasu, SILP, LMN, QuickBird

  keywords: remote sensing, supervised classification, forest damage zones, SILP, Digital Forest Map, QuickBird

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Standardowe opracowania kartograficzne[Standard maps] / Krystian KOZIOŁ // W: Baza danych obiektów topograficznych : Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania : podręcznik dla uczestników szkolenia z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych / red. meryt.: Tadeusz Chrobak, Antoni Łabaj, Agnieszka Bolibok. — Warszawa : Główny Urząd Geodezji i Kartografii, cop. 2013. — ISBN: 978-83-254-1972-1. — S. 164–183. — Bibliogr. s. 182–183. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanówApplication of object oriented classification of quickbird VHR satellite images and GIS spatial analysis in forest stand mapping / Roland de Kok, Krystian KOZIOŁ, Piotr Wężyk // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2005 t. 3 z. 4, s. 99–108. — Bibliogr. s. 106–108, Summ.. — Krystian Kozioł – afiliacja : Laboratorium GIS i Teledetekcji, Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny Akademia Rolnicza w Krakowie. — tekst: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/download/RG2005-4-KokKoziolWezyk/929

 • słowa kluczowe: segmentacja, QuickBird, filtry Sobela, NDVI, algorytm Delanuay, struktura pozioma drzewostanów, kartowanie

  keywords: segmentation, QuickBird, Sobel filter, Delanuay algorithm, horizontal structure of forest stand, plotting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie metody Chrobaka upraszczania linii w rastrowych technikach pozyskiwania danychApplication of Chrobak's lines simplification method in remote sensing / Maria ŻUKOWSKA, Krystian Kozioł // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 2, s. 85–93. — Bibliogr. s. 93, Summ.. — Afiliacja Autora – K. Kozioła: Laboratorium GIS i Teledetekcji, Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie. — tekst: http://rg-1ptip-1org-1pl-1000032i30108.wbg2.bg.agh.edu.pl/index.php/rg/article/download/RG2007-2-ZukowskaKoziol/1039

 • słowa kluczowe: upraszczanie, teledetekcja, generalizacja obiektów liniowych i poligonowych, detekcja obiektów, generalizacja obiektowa

  keywords: remote sensing, generalization of linear and areal objects, simplification, detection of objects, objects generalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: