Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Kozioł, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0624-2006

ResearcherID: A-4926-2018

Scopus: 56237247400

PBN: 900577

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2014]
 • TytułAGH University of Science and Technology in three-dimensional web world
  AutorzyKarolina Materek, Mateusz Jabłoński, Łukasz Parkitny, Michał LUPA, Krystian KOZIOŁ
  Źródło34textsuperscript{th} EARSeL symposium : European remote sensing – new opportunities for science and practice : Warsaw, 16–20 June 2014 : abstract and programme book / eds. Bogdan Zagajewski [et al.]. — Hannover ; Warszawa : EARSeL ; University of Warsaw, 2014. — S. 357
 • keywords: GIS, geoportal, spatial information system, 3D model, spatial database, network analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAlgorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacji
  AutorzyKrystian KOZIOŁ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2013 t. 11 z. 3, s. 45–59
 • słowa kluczowe: statystyka, interpolacja wielomianowa, MRDB, generalizacja kartograficzna, algorytmy upraszczania

  keywords: MRDB, statistics, cartographic generalisation, simplification algorithms, polynomial interpolation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2018]
 • TytułAn algorithm for optimizing the determination of cycling routes on the example of the Gdansk agglomeration
  AutorzyAdam Inglot, Artur Janowski, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoBGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — S. 37–41
 • keywords: civil engineering, geographic information systems, global navigation satellite system, shortest path problem, smart transportation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC-Geomatics.2018.00013

5
 • [referat, 2015]
 • TytułAn attempt to automate the simplification of building objects in multiresolution databases
  AutorzyMichał LUPA, Krystian KOZIOŁ, Andrzej LEŚNIAK
  ŹródłoBeyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015 : Ustroń, Poland, May 26–29, 2015 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — S. 448–459
 • keywords: GIS, cartographic generalisation, building generalisation, spatial databasess

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-18422-7_40

6
 • [referat, 2012]
 • TytułApplication of new simplification algorithm to objects derived automatically from high-resolution remote sensing data
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT
  ŹródłoSatellite technologies in GIS and cartography : 21textsuperscript{st} cartographic school : main problems of contemporary cartography 2012 : 28–30 March 2012, Wrocław, Poland / University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Cartography, Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship, Section of Cartography of Polish Geographic Society. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułArcheologiczne zdjęcie Polski jako element infrastruktury informacji przestrzennej
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 4, s. 133–143, [1] k.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2013]
 • TytułAutomation of generalization operators of the building class for MRDB
  AutorzyK. KOZIOŁ, T. CHROBAK, A. KRAWCZYK, M. LUPA
  ŹródłoICC 2013 from pole to pole [Dokument elektroniczny] : 26textsuperscript{th} International Cartographic Conference : August 25–30, 2013, Dresden, Germany : proceedings / ed. Manfred F. Buchroithner. — [Dresden : s. n.], 2013. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAutomatyczne wyznaczenie punktów osnowy kartograficznej dla upraszczanej linii brzegowej w procesie generalizacji z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMap
  AutorzyStanisław SZOMBARA, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2010 nr 2, s. 51–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCultural landscape : geomorphometric studies in the Chełmno Land
  AutorzyJerzy Czerniec, Krystian KOZIOŁ, Krzysztof Misiewicz
  ŹródłoArchaeologia Polona. — 2015 vol. 53, special theme: Archaeological prospection, s. 596–598
 • keywords: geomorphometry, GIS, spatial analysis, archaeological landscape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCyfrowa generalizacja kartograficzna warstw budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danych
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 59–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGeoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski na przykładzie ziemi chełmińskiej
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski
  ŹródłoFontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis. — 2014 vol. 50 pars 2, s. 45–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2019]
 • TytułGIS w weryfikacji wysokości Korony Gór Polski
  AutorzyJustyna DĘBICKA, Krystian KOZIOŁ, Marta Róg, Anna Misztak, Michał Walencik, Anna Żądło, Jakub Wrona
  ŹródłoGeneralizacja map w technologii cyfrowej : XLII ogólnopolska konferencja kartograficzna : Kraków, 17–18 września 2019 r. : streszczenia referatów i posterów / oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski ; Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności. — Kraków : [Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego], 2019. — S. 42–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułHierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i Kozioła
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 3, s. 38–53
 • słowa kluczowe: generalizacja, upraszczanie, niezmienniki upraszczania, obiekty elementarne

  keywords: cartographic generalization, polyline simplify, elementary objects, landmarks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułImplementacja algorytmów analiz przestrzennych dla dużych zbiorów danych na przykładzie topograficznego indeksu pozycji z wykorzystaniem środowiska MATLAB
  AutorzyJan Lach, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 20, s. 247–259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInteraktywna mapa obozu koncentracyjnego KL Płaszów w aplikacji ArcGIS Story Map
  AutorzyAnna Kuryłowicz, Marzena Koziak, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2017 t. 15 z. 3, s. 319–333. — tekst: https://goo.gl/ZuMDeG
 • słowa kluczowe: geoportal, historyczny GIS, Story Map

  keywords: geoportal, historical GIS, map story

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKoncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowy
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 7, s. 7–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułKoncepcja i opracowanie geoportalu AGH
  AutorzyŁukasz Parkitny, Michał LUPA, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian KOZIOŁ, Monika CHUCHRO
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2013 t. 11 z. 3, s. 79–85
 • słowa kluczowe: GIS, geoportal, baza danych przestrzennych, dane przestrzenne, system informacji przestrzennej, analizy sieciowe 3D, model wektorowy

  keywords: GIS, spatial data, geoportal, spatial information system, vector model, 3D network analyst, spatial database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2013]
 • TytułNew method of creation data for natural objects in MRDB based on new simplification algorithm
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoICC 2013 from pole to pole [Dokument elektroniczny] : 26textsuperscript{th} International Cartographic Conference : August 25–30, 2013, Dresden, Germany : proceedings / ed. Manfred F. Buchroithner. — [Dresden : s. n.], 2013. — S. [1–19]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułNumeryczny model terenu dla wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych przestrzennych
  AutorzyKrystian KOZIOŁ
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2009 vol. 3 no. 1/1, s. 69–80. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-01-1/Geomatics_2009_1_1_06.pdf
 • słowa kluczowe: generalizacja, numeryczny model terenu, wielorozdzielcza/wieloreprezentacyjna baza danych, baza danych topograficznych

  keywords: generalization, topographic database, multiresolution/multirepresentation database, Digital Terrain Model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2008]
 • TytułOkreślanie wybranych parametrów drzew za pomocą naziemnego skaningu laserowego
  AutorzyPiotr Tompalski, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — S. 337–346
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOperatory generalizacji warstwy zabudowy
  AutorzyKrystian KOZIOŁ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 7, s. 45–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: