Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Kozioł, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0624-2006

ResearcherID: A-4926-2018

Scopus: 56237247400

PBN: 900577

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA method for assessing generalized data accuracy with linear object resolution verification
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Stanisław SZOMBARA, Krystian KOZIOŁ, Michał LUPA
  ŹródłoGeocarto International. — 2017 vol. 32 no. 3, s. 238–256. — tekst: https://goo.gl/cAO0td
2
 • [referat, 2014]
 • TytułAGH University of Science and Technology in three-dimensional web world
  AutorzyKarolina Materek, Mateusz Jabłoński, Łukasz Parkitny, Michał LUPA, Krystian KOZIOŁ
  Źródło34textsuperscript{th} EARSeL symposium : European remote sensing – new opportunities for science and practice : Warsaw, 16–20 June 2014 : abstract and programme book / eds. Bogdan Zagajewski [et al.]. — Hannover ; Warszawa : EARSeL ; University of Warsaw, 2014. — S. 357
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAlgorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacji
  AutorzyKrystian KOZIOŁ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2013 t. 11 z. 3, s. 45–59
4
 • [referat, 2018]
 • TytułAn algorithm for optimizing the determination of cycling routes on the example of the Gdansk agglomeration
  AutorzyAdam Inglot, Artur Janowski, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoBGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — S. 37–41
5
 • [referat, 2015]
 • TytułAn attempt to automate the simplification of building objects in multiresolution databases
  AutorzyMichał LUPA, Krystian KOZIOŁ, Andrzej LEŚNIAK
  ŹródłoBeyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015 : Ustroń, Poland, May 26–29, 2015 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — S. 448–459
6
 • [referat, 2012]
 • TytułApplication of new simplification algorithm to objects derived automatically from high-resolution remote sensing data
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT
  ŹródłoSatellite technologies in GIS and cartography : 21textsuperscript{st} cartographic school : main problems of contemporary cartography 2012 : 28–30 March 2012, Wrocław, Poland / University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Cartography, Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship, Section of Cartography of Polish Geographic Society. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 31
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułArcheologiczne zdjęcie Polski jako element infrastruktury informacji przestrzennej
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 4, s. 133–143, [1] k.
8
 • [referat, 2013]
 • TytułAutomation of generalization operators of the building class for MRDB
  AutorzyK. KOZIOŁ, T. CHROBAK, A. KRAWCZYK, M. LUPA
  ŹródłoICC 2013 from pole to pole [Dokument elektroniczny] : 26textsuperscript{th} International Cartographic Conference : August 25–30, 2013, Dresden, Germany : proceedings / ed. Manfred F. Buchroithner. — [Dresden : s. n.], 2013. — S. [1]
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAutomatyczne wyznaczenie punktów osnowy kartograficznej dla upraszczanej linii brzegowej w procesie generalizacji z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMap
  AutorzyStanisław SZOMBARA, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2010 nr 2, s. 51–62
10
 • [monografia, 2013]
 • TytułAutomatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny]
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA, Stanisław SZOMBARA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 178 s.
11
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCultural landscape : geomorphometric studies in the Chełmno Land
  AutorzyJerzy Czerniec, Krystian KOZIOŁ, Krzysztof Misiewicz
  ŹródłoArchaeologia Polona. — 2015 vol. 53, special theme: Archaeological prospection, s. 596–598
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCyfrowa generalizacja kartograficzna warstw budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danych
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 59–69
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułDetermination of normal height of Chornohora summits by precise modern measurement technique
  AutorzyJacek KUDRYS, Małgorzata BUŚKO, Krystian KOZIOŁ, Kamil MACIUK
  ŹródłoMaejo International Journal of Science and Technology. — 2020 vol. 14 iss. 2, s. 156–165. — tekst: http://www.mijst.mju.ac.th/vol14/156-165.pdf
14
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGeoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski na przykładzie ziemi chełmińskiej
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski
  ŹródłoFontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis. — 2014 vol. 50 pars 2, s. 45–57
15
 • [referat, 2019]
 • TytułGIS w weryfikacji wysokości Korony Gór Polski
  AutorzyJustyna DĘBICKA, Krystian KOZIOŁ, Marta Róg, Anna Misztak, Michał Walencik, Anna Żądło, Jakub Wrona
  ŹródłoGeneralizacja map w technologii cyfrowej : XLII ogólnopolska konferencja kartograficzna : Kraków, 17–18 września 2019 r. : streszczenia referatów i posterów / oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski ; Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności. — Kraków : [Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego], 2019. — S. 42–43
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułHierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i Kozioła
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 3, s. 38–53
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułImplementacja algorytmów analiz przestrzennych dla dużych zbiorów danych na przykładzie topograficznego indeksu pozycji z wykorzystaniem środowiska MATLAB
  AutorzyJan Lach, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 20, s. 247–259
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInteraktywna mapa obozu koncentracyjnego KL Płaszów w aplikacji ArcGIS Story Map
  AutorzyAnna Kuryłowicz, Marzena Koziak, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2017 t. 15 z. 3, s. 319–333. — tekst: https://goo.gl/ZuMDeG
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKoncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowy
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 7, s. 7–14
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułKoncepcja i opracowanie geoportalu AGH
  AutorzyŁukasz Parkitny, Michał LUPA, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian KOZIOŁ, Monika CHUCHRO
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2013 t. 11 z. 3, s. 79–85
21
 • [komunikat, 2020]
 • TytułNew heights of the highest peaks of Polish Mountain ranges
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Kamil MACIUK
  ŹródłoRemote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 9 art. no. 1446, s. 1–9. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/9/1446/pdf
22
 • [referat, 2013]
 • TytułNew method of creation data for natural objects in MRDB based on new simplification algorithm
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoICC 2013 from pole to pole [Dokument elektroniczny] : 26textsuperscript{th} International Cartographic Conference : August 25–30, 2013, Dresden, Germany : proceedings / ed. Manfred F. Buchroithner. — [Dresden : s. n.], 2013. — S. [1–19]
23
24
 • [referat, 2008]
 • TytułOkreślanie wybranych parametrów drzew za pomocą naziemnego skaningu laserowego
  AutorzyPiotr Tompalski, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — S. 337–346
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOperatory generalizacji warstwy zabudowy
  AutorzyKrystian KOZIOŁ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 7, s. 45–57