Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Konon, dr

poprzednio: Duś-Picheta

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of illite/smectite indicator for identification of external hot fluids in the Magura Nappe, Outer Carpathians (first results)
  AutorzyAgnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoHUNTEK 2009 : 7textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) : 13–16 May, 2009, Pécs, Hungary. — [Hungary : s. n.], [2009]. — S. 42
2
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wymywanie metali z osadów dennych
  AutorzyAgnieszka DUŚ-PICHETA, Witold RECZYŃSKI
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — S. 223–228
3
 • [referat, 2013]
 • TytułCementacja kalcytowa szczelin tektonicznych z płaszczowiny magurskiej w świetle badań izotopów strontu : [abstrakt]
  AutorzyAgnieszka KONON
  ŹródłoGeologia morza : teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do przyszłości : konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi : Poznań, 7–9 listopada 2013. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — S. 34
4
 • [referat, 2010]
 • TytułGeochemical constraints on the timing of blocky calcite mineralization in the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians)
  AutorzyAgnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoCETeG 2010 : 8textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Group studies (CETeG) : 22–25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland : conference proceedings / eds. Mirosław Ludwiniak, Andrzek Konon, Anna Żylińska. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology : Polish Geological Institute –National Research Institute, 2010. — S. 57–58
5
6
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułIs it possible to identify an external source of hot fluids in the Magura nappe (Outer Carpathians)?
  AutorzyA. DUŚ-PICHETA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 355
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułKalcyty blokowe ze szczelin tektonicznych w piaskowcach płaszczowiny magurskiej (Karpaty zewnętrzne) – wstępne wyniki badań
  AutorzyAgnieszka DUŚ-PICHETA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 3, s. 561–571. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_11.pdf
8
 • [referat, 2008]
 • TytułKalcyty blokowe ze szczelin w piaskowcach płaszczowiny magurskiej (Karpaty zewnętrzne)
  AutorzyAgnieszka DUŚ-PICHETA
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 24
9
10
 • [referat, 2008]
 • TytułTectonic implications of cementation distribution in sandstone: examples from the Magura nappe, Outer Carpathians (Poland)
  AutorzyAgnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoSlovTec 08 : 6textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia : proceedings and excursion guide / eds. Zoltán Németh, Dušan Plašienka. — Bratislava : State Geological Institute of Dionyz Stur, cop. 2008. — S. 28–29