Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Konon, dr

poprzednio: Duś-Picheta

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1064
201911
201311
201211
201011
2009211
2008431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1046
201911
201311
201211
201011
200922
2008431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1055
201911
201311
201211
201011
200922
2008431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1037
201911
201311
201211
201011
2009211
200844
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1046
201911
201311
201211
201011
2009211
2008413
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1046
201911
201311
201211
201011
2009211
20084131
 • Application of illite/smectite indicator for identification of external hot fluids in the Magura Nappe, Outer Carpathians (first results) / Agnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA // W: HUNTEK 2009 : 7\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) : 13–16 May, 2009, Pécs, Hungary. — [Hungary : s. n.], [2009]. — Na okł. dod.: 14\textsuperscript{th} Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (CTS). — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wymywanie metali z osadów dennychStudies on physical chemical factors influence on de-sorption of metals from sediments / Agnieszka DUŚ-PICHETA, Witold RECZYŃSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 223–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cementacja kalcytowa szczelin tektonicznych z płaszczowiny magurskiej w świetle badań izotopów strontu : [abstrakt][Calcite cementation of tectonic fractures from the Magura Nappe on the basis of the strontium isotope analysis] / Agnieszka KONON // W: Geologia morza : teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do przyszłości : konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi : Poznań, 7–9 listopada 2013. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — ISBN: 978-83-63400-91-0. — S. 34. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geochemical constraints on the timing of blocky calcite mineralization in the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians) / Agnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA // W: CETeG 2010 : 8\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Group studies (CETeG) : 22–25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland : conference proceedings / eds. Mirosław Ludwiniak, Andrzek Konon, Anna Żylińska. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology : Polish Geological Institute –National Research Institute, 2010. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Is it possible to identify an external source of hot fluids in the Magura nappe (Outer Carpathians)? / A. DUŚ-PICHETA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 355. — Herlandia 2009: 10th international conference of young geologists : Herl'any 2.–4.4.2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kalcyty blokowe ze szczelin tektonicznych w piaskowcach płaszczowiny magurskiej (Karpaty zewnętrzne) – wstępne wyniki badańBlocky calcites from tectonic fractures hosted in sandstones of the Magura Nappe (Outer Carpathians) – preliminary results / Agnieszka DUŚ-PICHETA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 561–571. — Bibliogr. s. 569–570, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_11.pdf

 • słowa kluczowe: płaszczowina magurska, żyły kalcytu blokowego, cementacja piaskowców

  keywords: Magura Nappe, blocky calcite veins, sandstone cementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kalcyty blokowe ze szczelin w piaskowcach płaszczowiny magurskiej (Karpaty zewnętrzne)[Blocky calcites from fractures hosted in sandstones of the Magura Nappe (Outer Carpathians)] / Agnieszka DUŚ-PICHETA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Tectonic implications of cementation distribution in sandstone: examples from the Magura nappe, Outer Carpathians (Poland) / Agnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA // W: SlovTec 08 : 6\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia : proceedings and excursion guide / eds. Zoltán Németh, Dušan Plašienka. — Bratislava : State Geological Institute of Dionyz Stur, cop. 2008. — ISBN: 978-80-89343-01-0. — S. 28–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: