Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Kargul, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7101-3579 orcid iD

ResearcherID: F-9194-2015

Scopus: 12769590100

PBN: 5e70920b878c28a04738f0be

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
2
 • A new method for determining chemical composition of refining slag in the ladle furnace : [abstract] / Jan FALKUS, Tomasz KARGUL, Paweł DROŻDŻ // W: MOLTEN 2009 : proceedings of the VIII international conference on Molten slags, fluxes and salts : 18–21 January 2009, Santiago, Chile / eds. Mario Sánchez [et al.] ; Universidad de Concepción, Chile. Department of Metallurgical Engineering. — Santiago : GECAMIN Ltd., cop. 2009. — ISBN: 978-956-8504-20-5. — S. 85. — Pełny tekst W: MOLTEN 2009 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the VIII international conference on Molten slags, fluxes and salts : 18–21 January 2009, Santiago, Chile. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Mario Sánchez [et al.] ; Universidad de Concepción, Chile. Department of Metallurgical Engineering. — Santiago : GECAMIN Ltd., cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 815–821. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 821, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of thermal analysis tests results in the numerical simulations of continuous casting processZastosowanie wyników badań analizy termicznej w obliczeniach numerycznych procesów odlewania stali / T. KARGUL, E. WIELGOSZ, J. FALKUS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 221–225. — Bibliogr. s. 225

 • keywords: specific heat, steel, enthalpy of phase transitions, thermal analysis of steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0035

5
 • Badania stabilności termicznej zasypek krystalizatorowych stosowanych w procesie COS : [abstrakt]Characterization of thermal stability of mould flux powders used in low carbon steel production : [abstract] / Tomasz KARGUL // W: Ciągłe odlewanie stali : VIII międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : Krynica 6$\div$8 czerwca 2018 : materiały konferencyjne = VIII international conference on Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requirements : Krynica, Poland, June 6$\div$8, 2018 : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, [2018]. — S. 25. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: DTA, zasypka krystalizatora, TG, EGA, rozpad węglanów

  keywords: DTA, TG, flux powder, EGA, carbonates decomposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania temperatury i entalpii przemian fazowych niskostopowej stali zbrojeniowej B500SP : [streszczenie]Research of temperature and enthalpy of phase transformation in B500SP low-alloy reinformcement steel : [abstract] / Tomasz KARGUL // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$\div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne = Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requiremenets : VII international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 67–68. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciepło właściwe, entalpia przemian fazowych, B500SP, DSC, temperatury przemian fazowych

  keywords: specific heat, DSC, liquidus, solidus, B500SP, temperature phase transformation, enthalpy phase transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characterization of the as‑cast microstructure and selected properties of the X‑40 Co‑based superalloy produced via lost‑wax casting / Łukasz RAKOCZY, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Rafał Cygan, Bogdan RUTKOWSKI, Tomasz KARGUL, Tomasz Dudziak, Ewa Rząd, Ondrej Milkovič, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2022 vol. 22 iss. 3 art. no. 143, s. 1–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-09

  orcid iD
 • keywords: oxidation, investment casting, M7C3, jet engine, cobalt superalloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s43452-022-00466-w

8
 • Comparison of experimental and numerically calculated thermal properties of steels / WIELGOSZ Ewa, KARGUL Tomasz, FALKUS Jan // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 97. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1528–1533. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1533, Abstr.

 • keywords: DSC, enthalpy, metallic systems, FactSage, specific heat capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Corrosion resistance of the joint of stainless steels in aggressive solution / Mieczysław Scendo, Joanna Trela, Bogdan Antoszewski, Tomasz KARGUL // Innovations in Corrosion and Materials Science ; ISSN 2352-0949. — 2014 vol. 4 no. 2, s. 118–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

 • keywords: electrochemical corrosion, cross section, laser welding, austenitic, corrosion kinetic parameters, joint, martensitic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Efekt redukcji wtórnej w starożytnych żużlach dymarskichEffect of secondary reduction in ancient bloomary slag / Ireneusz SULIGA, Tomasz KARGUL // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 615–622. — Bibliogr. s. 621–622

 • słowa kluczowe: efekt wtórnej redukcji, kloce żużlowe, starożytne hutnictwo świętokrzyskie

  keywords: effect of the secondary reduction, slag blocks, ancient metallurgy in the Holly Cross Mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Filtering of the industral data for the artificial neural network / Jan FALKUS, Piotr PIETRZKIEWICZ, Tomasz KARGUL // W: EOSC 2006 : 5\textsuperscript{th} European Oxygen Steelmaking Conference : 26–28 June 2006, Aachen, Germany : proceedings. — [Germany : Steel Institute VDEh], [2006] + CD-ROM. — ISBN: 978-3-514-00727-7 ; ISBN10: 3-514-00727-6. — S. 467–474. — Bibliogr. s. 474

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Hybrydowy model procesów pozapiecowej rafinacji staliHybrid model of steel refining processes / Tomasz KARGUL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 141 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0451) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 133–138, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-490-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of gas density and plug diameter on plume characteristics by ladle stirring / Dmitrii Riabov, Muhammad Murtaza Gain, Tomasz KARGUL, Olena Volkova // Crystals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4352. — 2021 vol. 11 iss. 5 art. no. 475, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4352/11/5/475/pdf

  orcid iD
 • keywords: bubble velocity, argon, helium, ladle stirring, cold water model, gas density, bubble size, spout, open eye, expansion angle, gas hold-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/cryst11050475

15
 • Investigations of temperatures of phase transformations of low-alloyed reinforcing steel within the heat treatment temperature range / T. KARGUL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 891–897. — Bibliogr. s. 897. — tekst: https://goo.gl/DgDJLk

  orcid iD
 • keywords: thermal analysis, hypoeutectoid steel, DSC, solid phase transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0131

16
17
18
 • Modelowanie procesu argonowania w kadzi w oparciu o analizę stanu równowagi na granicy metal-żużel i teorii reaktorów elementarnychModeling of argon process refining based on equilibrium state analysis of metal bath-slag reactions and tank model theory / Jan FALKUS, Paweł DROŻDŻ, Tomasz KARGUL // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 21–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • New concept of modeling the metal bath – slag reactions during the argon stirring in the ladle / Jan FALKUS, Paweł DROŻDŻ, Tomasz KARGUL, Grzegorz Maracha // W: ICS 2008 : the 4th international congress on the science and technology of steelmaking : October 6–8, 2008 Gifu, Japan : proceedings / Nagaragawa Convention Center. — [Japan : s. n.], [2008]. — S. 318–321. — Bibliogr. s. 321

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Production of slag-forming materials in the steelmaking slag reduction processWytwarzanie materiałów żużlotwórczych w procesie redukcji żużli stalowniczych / M. DZIARMAGOWSKI, T. KARGUL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Rozwój zintegrowanego procesu produkcji blach taśmowychDevelopment of compact strip production / Marek DZIARMAGOWSKI, Tomasz KARGUL, Michał Skalski // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 15–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Simulation of reaction kinetics at metal-slag interface in steel refining process / Jan FALKUS, Tomasz KARGUL, Paweł DROŻDŻ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Jacob Lamut // W: Fray International Symposium [Dokument elektroniczny] : metals and materials processing in a clean environment : Cancun, Nov 27 – Dec 1, 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Mont-Royal : FLOGEN, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-9879917-7-5. — S. 433–445. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 445, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Vol. 2, Advanced sustainable iron and steel making / ed. Florian Kongoli). — Toż w wersji drukowanej

 • keywords: process control, hybrid model, steel refining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Slag formation during the steel refining process in a ladle furnace combined with the vacuum treatment / Jan FALKUS, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Lechosław TRĘBACZ, Paweł DROŻDŻ, Tomasz KARGUL, Jacob Lamut, Alojz Rozman // W: MOLTEN12 : ninth international conference on Molten slags, fluxes and salts : Beijing, China, May 27–31, 2012 : extended abstracts. — [Beijing : Chinese Society for Metals], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 154. — Pełny tekst W: MOLTEN12 [Dokument elektroniczny] : ninth international conference on Molten slags, fluxes and salts : Beijing, China, May 27–30, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Beijing : The Chinese Society for Metals, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10 [całość numeracji nieciągła]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: