Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Kargul, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7101-3579 orcid iD

ResearcherID: F-9194-2015

Scopus: 12769590100

PBN: 5e70920b878c28a04738f0be

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem31212143
202411
202311
202222
202111
202011
201911
2018211
201711
201611
201522
2014321
2013211
2012312
2010312
2009211
200833
200711
200611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem319202
202411
202311
2022211
202111
202011
201911
2018211
201711
201611
201522
2014321
201322
2012312
2010312
200922
2008321
200711
200611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem311615
202411
202311
202222
202111
202011
201911
2018211
201711
201611
2015211
2014312
201322
2012312
2010321
2009211
2008321
200711
200611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem311120
202411
202311
202222
202111
202011
201911
2018211
201711
201611
201522
201433
201322
201233
2010312
2009211
200833
200711
200611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem312110
202411
202311
202222
202111
202011
201911
2018211
201711
201611
201522
2014321
201322
2012312
201033
2009211
200833
200711
200611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem312011
202411
202311
202222
202111
202011
201911
2018211
201711
201611
201522
2014312
201322
2012321
2010312
200922
200833
200711
2006111
2
 • A new method for determining chemical composition of refining slag in the ladle furnace : [abstract] / Jan FALKUS, Tomasz KARGUL, Paweł DROŻDŻ // W: MOLTEN 2009 : proceedings of the VIII international conference on Molten slags, fluxes and salts : 18–21 January 2009, Santiago, Chile / eds. Mario Sánchez [et al.] ; Universidad de Concepción, Chile. Department of Metallurgical Engineering. — Santiago : GECAMIN Ltd., cop. 2009. — ISBN: 978-956-8504-20-5. — S. 85. — Pełny tekst W: MOLTEN 2009 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the VIII international conference on Molten slags, fluxes and salts : 18–21 January 2009, Santiago, Chile. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Mario Sánchez [et al.] ; Universidad de Concepción, Chile. Department of Metallurgical Engineering. — Santiago : GECAMIN Ltd., cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 815–821. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 821, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of thermal analysis tests results in the numerical simulations of continuous casting processZastosowanie wyników badań analizy termicznej w obliczeniach numerycznych procesów odlewania stali / T. KARGUL, E. WIELGOSZ, J. FALKUS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 221–225. — Bibliogr. s. 225

 • keywords: specific heat, steel, enthalpy of phase transitions, thermal analysis of steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0035

5
 • Badania stabilności termicznej zasypek krystalizatorowych stosowanych w procesie COS : [abstrakt]Characterization of thermal stability of mould flux powders used in low carbon steel production : [abstract] / Tomasz KARGUL // W: Ciągłe odlewanie stali : VIII międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : Krynica 6$\div$8 czerwca 2018 : materiały konferencyjne = VIII international conference on Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requirements : Krynica, Poland, June 6$\div$8, 2018 : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, [2018]. — S. 25. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: DTA, zasypka krystalizatora, TG, EGA, rozpad węglanów

  keywords: DTA, TG, flux powder, EGA, carbonates decomposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania temperatury i entalpii przemian fazowych niskostopowej stali zbrojeniowej B500SP : [streszczenie]Research of temperature and enthalpy of phase transformation in B500SP low-alloy reinformcement steel : [abstract] / Tomasz KARGUL // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$\div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne = Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requiremenets : VII international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 67–68. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciepło właściwe, entalpia przemian fazowych, B500SP, DSC, temperatury przemian fazowych

  keywords: specific heat, DSC, liquidus, solidus, B500SP, temperature phase transformation, enthalpy phase transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characterization of the as‑cast microstructure and selected properties of the X‑40 Co‑based superalloy produced via lost‑wax casting / Łukasz RAKOCZY, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Rafał Cygan, Bogdan RUTKOWSKI, Tomasz KARGUL, Tomasz Dudziak, Ewa Rząd, Ondrej Milkovič, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2022 vol. 22 iss. 3 art. no. 143, s. 1–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-09

  orcid iD
 • keywords: oxidation, investment casting, M7C3, jet engine, cobalt superalloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s43452-022-00466-w

8
 • Comparison of experimental and numerically calculated thermal properties of steels / WIELGOSZ Ewa, KARGUL Tomasz, FALKUS Jan // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 97. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1528–1533. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1533, Abstr.

 • keywords: DSC, enthalpy, metallic systems, FactSage, specific heat capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Corrosion resistance of the joint of stainless steels in aggressive solution / Mieczysław Scendo, Joanna Trela, Bogdan Antoszewski, Tomasz KARGUL // Innovations in Corrosion and Materials Science ; ISSN 2352-0949. — 2014 vol. 4 no. 2, s. 118–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

 • keywords: electrochemical corrosion, cross section, laser welding, austenitic, corrosion kinetic parameters, joint, martensitic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Efekt redukcji wtórnej w starożytnych żużlach dymarskichEffect of secondary reduction in ancient bloomary slag / Ireneusz SULIGA, Tomasz KARGUL // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 615–622. — Bibliogr. s. 621–622

 • słowa kluczowe: efekt wtórnej redukcji, kloce żużlowe, starożytne hutnictwo świętokrzyskie

  keywords: effect of the secondary reduction, slag blocks, ancient metallurgy in the Holly Cross Mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Filtering of the industral data for the artificial neural network / Jan FALKUS, Piotr PIETRZKIEWICZ, Tomasz KARGUL // W: EOSC 2006 : 5\textsuperscript{th} European Oxygen Steelmaking Conference : 26–28 June 2006, Aachen, Germany : proceedings. — [Germany : Steel Institute VDEh], [2006] + CD-ROM. — ISBN: 978-3-514-00727-7 ; ISBN10: 3-514-00727-6. — S. 467–474. — Bibliogr. s. 474

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Hybrydowy model procesów pozapiecowej rafinacji staliHybrid model of steel refining processes / Tomasz KARGUL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 141 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0451) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 133–138, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-490-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of gas density and plug diameter on plume characteristics by ladle stirring / Dmitrii Riabov, Muhammad Murtaza Gain, Tomasz KARGUL, Olena Volkova // Crystals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4352. — 2021 vol. 11 iss. 5 art. no. 475, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4352/11/5/475/pdf

  orcid iD
 • keywords: bubble velocity, argon, helium, ladle stirring, cold water model, gas density, bubble size, spout, open eye, expansion angle, gas hold-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/cryst11050475

15
 • Investigations of temperatures of phase transformations of low-alloyed reinforcing steel within the heat treatment temperature range / T. KARGUL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 891–897. — Bibliogr. s. 897. — tekst: https://goo.gl/DgDJLk

  orcid iD
 • keywords: thermal analysis, hypoeutectoid steel, DSC, solid phase transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0131

16
17
18
 • Modelowanie procesu argonowania w kadzi w oparciu o analizę stanu równowagi na granicy metal-żużel i teorii reaktorów elementarnychModeling of argon process refining based on equilibrium state analysis of metal bath-slag reactions and tank model theory / Jan FALKUS, Paweł DROŻDŻ, Tomasz KARGUL // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 21–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • New concept of modeling the metal bath – slag reactions during the argon stirring in the ladle / Jan FALKUS, Paweł DROŻDŻ, Tomasz KARGUL, Grzegorz Maracha // W: ICS 2008 : the 4th international congress on the science and technology of steelmaking : October 6–8, 2008 Gifu, Japan : proceedings / Nagaragawa Convention Center. — [Japan : s. n.], [2008]. — S. 318–321. — Bibliogr. s. 321

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Production of slag-forming materials in the steelmaking slag reduction processWytwarzanie materiałów żużlotwórczych w procesie redukcji żużli stalowniczych / M. DZIARMAGOWSKI, T. KARGUL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Rozwój zintegrowanego procesu produkcji blach taśmowychDevelopment of compact strip production / Marek DZIARMAGOWSKI, Tomasz KARGUL, Michał Skalski // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 15–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Simulation of reaction kinetics at metal-slag interface in steel refining process / Jan FALKUS, Tomasz KARGUL, Paweł DROŻDŻ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Jacob Lamut // W: Fray International Symposium [Dokument elektroniczny] : metals and materials processing in a clean environment : Cancun, Nov 27 – Dec 1, 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Mont-Royal : FLOGEN, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-9879917-7-5. — S. 433–445. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 445, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Vol. 2, Advanced sustainable iron and steel making / ed. Florian Kongoli). — Toż w wersji drukowanej

 • keywords: process control, hybrid model, steel refining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Slag formation during the steel refining process in a ladle furnace combined with the vacuum treatment / Jan FALKUS, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Lechosław TRĘBACZ, Paweł DROŻDŻ, Tomasz KARGUL, Jacob Lamut, Alojz Rozman // W: MOLTEN12 : ninth international conference on Molten slags, fluxes and salts : Beijing, China, May 27–31, 2012 : extended abstracts. — [Beijing : Chinese Society for Metals], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 154. — Pełny tekst W: MOLTEN12 [Dokument elektroniczny] : ninth international conference on Molten slags, fluxes and salts : Beijing, China, May 27–30, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Beijing : The Chinese Society for Metals, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10 [całość numeracji nieciągła]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: