Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Domagała, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1811511
201711
201611
201511
201422
2013431
2012211
2011321
201011
200911
2008211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18126
201711
201611
201511
201422
2013422
201222
2011321
201011
200911
200822
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18135
201711
201611
201511
201422
2013422
201222
2011321
201011
200911
200822
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18117
201711
201611
201511
2014211
201344
201222
201133
201011
200911
200822
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18612
201711
201611
201511
201422
2013413
201222
2011312
201011
200911
2008211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18513
201711
201611
201511
201422
2013413
201222
2011312
201011
200911
20082111
 • [referat, 2013]
 • TytułConsolidation of alumina and aliminium oxynitride powders using hydrolysis of aluminium nitride
  AutorzyM. M. BUĆKO, R. LACH, J. DOMAGAŁA
  ŹródłoThe eighth international conference on High-performance ceramics : November 4–7, 2013, Chongqing : programme and abstracts / The Chinese Ceramic Society. — [China : s. n.], [2013]. — S. 98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2013]
 • TytułEffect of nitrogen pressure on gamma-alon synthesis by SHS method
  AutorzyMirosław M. BUĆKO, Jakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA
  ŹródłoECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — [France : s. n.], [2013]. — S. 186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2012]
 • TytułFormowanie wyrobów z proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
  AutorzyDOMAGAŁA J., Zdziebło K., LACH R., BUĆKO M. M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 90.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [inne, 2012]
 • TytułKompozyty zawierające połączenia z układu $Al-O-N$
  AutorzyJakub DOMAGAŁA ; promotor/opiekun naukowy: Mirosław M. Bućko
  ŹródłoDoctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2009–2012 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2012]. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułKonsolidacja proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Krzysztof Zdziebło, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 3, s. 272–276. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/902
 • słowa kluczowe: AIN, SHS, hydroliza, konsolidacja, tlenoazotek glinu

  keywords: AIN, aluminium oxynitride, SHS, hydrolysis, consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2011]
 • TytułManufacturing and mechanical properties of alumina – $gamma-alon composites$
  AutorzyDariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO, Jakub DOMAGAŁA, Gabriela GÓRNY, Jerzy LIS
  ŹródłoProcessing and fabrication of advanced materials XIX [Dokument elektroniczny] : proceedings of an international conference : January 14–17, 2011, Auckland, New Zealand / eds. D. Bhattacharyya, R. J. T. Lin, T. S. Srivatsan. — [New Zealand : s. n.], [2011]. — S. 235–244
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2011]
 • TytułOtrzymywanie i właściwości kompozytów w układzie korund-${gamma}$-alon
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułOtrzymywanie i właściwości materiałów w układzie korund/${gamma}$-alon
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Paweł RUTKOWSKI, Grzegorz GRABOWSKI, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 4, s. 802–808
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów ceramicznych na bazie $Al_{2}O_{3}$
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BUĆKO Mirosław, LACH Radosław, DOMAGAŁA Jakub, WOJCIECHOWSKI Kamil
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/10textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411725 A1 ; Opubl. 2016-09-26. — Zgłosz. nr P.411725 z dn. 2015-03-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 20, s. 25-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411725A1.pdf
 • słowa kluczowe: azotek glinu, tlenek glinu, materiały ogniotrwałe, konsolidacja wspomagana hydrolizą, formowanie, bezpośrednie formowanie

  keywords: aluminium oxide, aluminium nitride, refractory materials, direct consolidation, hydrolysis-assisted consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2010]
 • TytułTlenoazotek glinu jako materiał do wyrobu tygli do topienia stopów w układzie $Ti-Al$
  AutorzyDOMAGAŁA J., Percle du Sert D., BUĆKO M. M., ZIENTARA D., LIS J.
  ŹródłoPolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — S. 136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2015]
 • TytułUsefulness of powder technology in the synthesis of selected Al-containing high entropy alloys
  AutorzyE. GODLEWSKA, K. MARS, J. DOMAGAŁA, M. MITORAJ, R. LACH, L. Battezzati
  ŹródłoFEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Warsaw : [WUT], [2015]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2009]
 • TytułWpływ ciśnienia azotu na syntezę $gamma$-alonu metodą SHS
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoVII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — S. 67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2013]
 • TytułWpływ morfologii prekursorów oraz obecności soli na przebieg syntezy tlenoazotku glinu metodą SHS
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Alan WILMAŃSKI, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułZagęszczanie proszków tlenoazotku glinu z wykorzystaniem metody emph{HAS (Hydrolysis-Assited Solidification)}
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Alan WILMAŃSKI, Jakub DOMAGAŁA, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2008]
 • TytułZastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu
  AutorzyMirosław M. BUĆKO, Jakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Jerzy LIS
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułZastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu
  AutorzyMirosław M. BUĆKO, Jakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Jerzy LIS
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2008 T. 60 nr 4, s. 290–293
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: