Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Domagała, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1811511
201711
201611
201511
201422
2013431
2012211
2011321
201011
200911
2008211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18126
201711
201611
201511
201422
2013422
201222
2011321
201011
200911
200822
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18135
201711
201611
201511
201422
2013422
201222
2011321
201011
200911
200822
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18117
201711
201611
201511
2014211
201344
201222
201133
201011
200911
200822
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18612
201711
201611
201511
201422
2013413
201222
2011312
201011
200911
2008211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18513
201711
201611
201511
201422
2013413
201222
2011312
201011
200911
20082111
 • Consolidation of alumina and aliminium oxynitride powders using hydrolysis of aluminium nitride
2
 • Consolidation of aluminium oxynitride powders using hydrolysis of aluminium nitride
3
 • Effect of nitrogen pressure on gamma-alon synthesis by SHS method
4
 • Formowanie wyrobów z proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
5
 • Kompozyty zawierające połączenia z układu $Al-O-N$
6
 • Konsolidacja proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
7
 • Manufacturing and mechanical properties of alumina – $\gamma-alon composites$
8
 • Otrzymywanie i właściwości kompozytów w układzie korund-${\gamma}$-alon
9
 • Otrzymywanie i właściwości materiałów w układzie korund/${\gamma}$-alon
10
 • Sposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów ceramicznych na bazie $Al_{2}O_{3}$
11
 • Synthesis and physicochemical properties of yttrium oxide doped with neodymium and lanthanum
12
 • Tlenoazotek glinu jako materiał do wyrobu tygli do topienia stopów w układzie $Ti-Al$
13
 • Usefulness of powder technology in the synthesis of selected Al-containing high entropy alloys
14
 • Wpływ ciśnienia azotu na syntezę $\gamma$-alonu metodą SHS
15
 • Wpływ morfologii prekursorów oraz obecności soli na przebieg syntezy tlenoazotku glinu metodą SHS
16
 • Zagęszczanie proszków tlenoazotku glinu z wykorzystaniem metody \emph{HAS (Hydrolysis-Assited Solidification)}
17
 • Zastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu
18
 • Zastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu