Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Domagała, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • [proceedings, 2012]
 • TytułFormowanie wyrobów z proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
  AutorzyDOMAGAŁA J., Zdziebło K., LACH R., BUĆKO M. M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 90.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [varia, 2012]
 • TytułKompozyty zawierające połączenia z układu $Al-O-N$
  AutorzyJakub DOMAGAŁA ; promotor/opiekun naukowy: Mirosław M. Bućko
  ŹródłoDoctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2009–2012 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2012]. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [article, 2013]
 • TytułKonsolidacja proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Krzysztof Zdziebło, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 3, s. 272–276. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/902
 • słowa kluczowe: AIN, SHS, hydroliza, konsolidacja, tlenoazotek glinu

  keywords: AIN, aluminium oxynitride, SHS, hydrolysis, consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [proceedings, 2011]
 • TytułOtrzymywanie i właściwości kompozytów w układzie korund-${gamma}$-alon
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [article, 2011]
 • TytułOtrzymywanie i właściwości materiałów w układzie korund/${gamma}$-alon
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Paweł RUTKOWSKI, Grzegorz GRABOWSKI, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 4, s. 802–808
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [patent application, 2016]
 • TytułSposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów ceramicznych na bazie $Al_{2}O_{3}$
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BUĆKO Mirosław, LACH Radosław, DOMAGAŁA Jakub, WOJCIECHOWSKI Kamil
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/10textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411725 A1 ; Opubl. 2016-09-26. — Zgłosz. nr P.411725 z dn. 2015-03-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 20, s. 25-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411725A1.pdf
 • słowa kluczowe: azotek glinu, tlenek glinu, materiały ogniotrwałe, konsolidacja wspomagana hydrolizą, formowanie, bezpośrednie formowanie

  keywords: aluminium oxide, aluminium nitride, refractory materials, direct consolidation, hydrolysis-assisted consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [proceedings, 2010]
 • TytułTlenoazotek glinu jako materiał do wyrobu tygli do topienia stopów w układzie $Ti-Al$
  AutorzyDOMAGAŁA J., Percle du Sert D., BUĆKO M. M., ZIENTARA D., LIS J.
  ŹródłoPolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — S. 136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [proceedings, 2009]
 • TytułWpływ ciśnienia azotu na syntezę $gamma$-alonu metodą SHS
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoVII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — S. 67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [proceedings, 2013]
 • TytułWpływ morfologii prekursorów oraz obecności soli na przebieg syntezy tlenoazotku glinu metodą SHS
  AutorzyJakub DOMAGAŁA, Alan WILMAŃSKI, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [proceedings, 2017]
 • TytułZagęszczanie proszków tlenoazotku glinu z wykorzystaniem metody emph{HAS (Hydrolysis-Assited Solidification)}
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Alan WILMAŃSKI, Jakub DOMAGAŁA, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [proceedings, 2008]
 • TytułZastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu
  AutorzyMirosław M. BUĆKO, Jakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Jerzy LIS
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [article, 2008]
 • TytułZastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu
  AutorzyMirosław M. BUĆKO, Jakub DOMAGAŁA, Dariusz ZIENTARA, Jerzy LIS
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2008 T. 60 nr 4, s. 290–293
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: