Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Domagała, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Formowanie wyrobów z proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
2
 • Kompozyty zawierające połączenia z układu $Al-O-N$
3
 • Konsolidacja proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
4
 • Otrzymywanie i właściwości kompozytów w układzie korund-${\gamma}$-alon
5
 • Otrzymywanie i właściwości materiałów w układzie korund/${\gamma}$-alon
6
 • Sposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów ceramicznych na bazie $Al_{2}O_{3}$
7
 • Tlenoazotek glinu jako materiał do wyrobu tygli do topienia stopów w układzie $Ti-Al$
8
 • Wpływ ciśnienia azotu na syntezę $\gamma$-alonu metodą SHS
9
 • Wpływ morfologii prekursorów oraz obecności soli na przebieg syntezy tlenoazotku glinu metodą SHS
10
 • Zagęszczanie proszków tlenoazotku glinu z wykorzystaniem metody \emph{HAS (Hydrolysis-Assited Solidification)}
11
 • Zastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu
12
 • Zastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu