Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Domagała, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Consolidation of alumina and aliminium oxynitride powders using hydrolysis of aluminium nitride
2
 • Consolidation of aluminium oxynitride powders using hydrolysis of aluminium nitride
3
 • Effect of nitrogen pressure on gamma-alon synthesis by SHS method
4
 • Formowanie wyrobów z proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
5
 • Kompozyty zawierające połączenia z układu $Al-O-N$
6
 • Konsolidacja proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS
7
 • Manufacturing and mechanical properties of alumina – $\gamma-alon composites$
8
 • Otrzymywanie i właściwości kompozytów w układzie korund-${\gamma}$-alon
9
 • Otrzymywanie i właściwości materiałów w układzie korund/${\gamma}$-alon
10
 • Sposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów ceramicznych na bazie $Al_{2}O_{3}$
11
 • Synthesis and physicochemical properties of yttrium oxide doped with neodymium and lanthanum
12
 • Tlenoazotek glinu jako materiał do wyrobu tygli do topienia stopów w układzie $Ti-Al$
13
 • Usefulness of powder technology in the synthesis of selected Al-containing high entropy alloys
14
 • Wpływ ciśnienia azotu na syntezę $\gamma$-alonu metodą SHS
15
 • Wpływ morfologii prekursorów oraz obecności soli na przebieg syntezy tlenoazotku glinu metodą SHS
16
 • Zagęszczanie proszków tlenoazotku glinu z wykorzystaniem metody \emph{HAS (Hydrolysis-Assited Solidification)}
17
 • Zastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu
18
 • Zastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów na bazie niklu