Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Olchowy, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4462-4635

ResearcherID: S-1903-2018

Scopus: 36806744000

PBN: 900458

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem187911
2019413
201811
201711
2016211
201522
201411
201311
201111
20103111
2008211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18513
2019413
201811
201711
2016211
201522
201411
201311
201111
2010321
200822
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18126
2019431
201811
201711
2016211
201522
201411
201311
201111
2010321
2008211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1899
2019431
201811
201711
2016211
201522
201411
201311
201111
201033
2008211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1899
2019431
201811
201711
2016211
201522
201411
201311
201111
201033
2008211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18126
201944
201811
201711
2016211
201522
201411
201311
201111
2010321
20082111
 • Cechy izotopowe utworów siarkonośnych rejonu złoża siarki rodzimej Osiek-Baranów Sandomierski, zapadlisko przedkarpackie – implikacje środowiskoweIsotopic features of sulphur-bearing sediments from the Osiek-Baranów Sandomierski native sulphur deposit, Carpathian Foredeep – environmental implications / Piotr OLCHOWY // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 273—-275. — Bibliogr. s. 275

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, miocen, siarka rodzima, izotopy trwałe węgla i tlenu

  keywords: Carpathian Foredeep, Miocene, native sulphur, stable carbon and oxygen isotopes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kimmeridgian hardground-sequence boundary from the Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains (central Poland): implications for the evolution of the northern Tethyan carbonate shelf / Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY, Michał Zatoń, Tomasz BAJDA // Facies ; ISSN 0172-9179. — 2017 vol. 63 iss. 3 art. no. 15, s. 1–15. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-18. — tekst: https://goo.gl/HJ1ZgA

 • keywords: Poland, hardground, borings, encrustations, Late Jurassic, platform evolution, seismites, synsedimentary tectonics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10347-017-0496-x

3
4
 • Late Jurassic facies succession of the Kleszczów Graben area (southern border of the Łódź Depression, peri-Tethyan shelf, central Poland) / Piotr OLCHOWY, Marcin KRAJEWSKI, Ireneusz FELISIAK // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2019 vol. 63 no. 4, s. 657–682. — Bibliogr. s. 680–682. — Publikacja dostępna online od: 2019-11-25. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26015/pdf

 • keywords: Oxfordian, Late Jurassic, Kimmeridgian, Tithonian, outer-inner ramp facies, North Tethys Shelf

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1496

5
6
 • Lower Kimmeridgian layer with bored and encrusted hiatus concretions (Upper Jurassic, Central Poland): implications for stratigraphy and basin evolution / Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY, Ireneusz FELISIAK // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2014 vol. 84 no. 2, s. 113–129. — Bibliogr. s. 127–129, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/84_2_113_129.pdf

 • keywords: Upper Jurassic, central Poland, calciturbidites, hardground, synsedimentary tectonism, hiatus concretions, borings, encrustations, marker horizon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 : gmina Lubień : powiat myślenicki : województwo małopolskie[The map of landslides and landslide-prone areas : 1:10 000 : Lubień commune : Myślenice administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK, Piotr OLCHOWY, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2010. — 1 mapa na 11 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi : skala 1:10 000. Gmina Lubień : powiat myślenicki : województwo małopolskie[Explanation to the map of landslides and landslide-prone areas : 1:10 000. Lubień commune : Myślenice administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK, Piotr OLCHOWY, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : MŚ, cop. 2010. — 25 s.. — Bibliogr. s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Possible origin of stromatactis-like cavities in Upper Jurassic sediments from the Wielkanoc quarry near Gołcza (Kraków–Częstochowa Upland, southern Poland) – experimental studies / Piotr OLCHOWY // Facies ; ISSN 0172-9179. — 2011 vol. 57 no. 4, s. 613–625. — Bibliogr. s. 624–625, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10347-010-0262-9.pdf

 • keywords: southern Poland, dissolution, stromatactis-like cavities, stress field, experimental studies, Wielkanoc quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10347-010-0262-9

10
 • Późnojurajskie Scleractinia z centralnej Polski: koralowce strefy fotycznej czy mezofotycznej? : [streszczenie]Late Jurassic Scleractinia from central Poland: corals of photic or mesophotic depths? : [abstract] / Katarzyna Frankowiak, Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY, Jarosław Stolarski // W: Od Prekambru do Holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach : XXIV konferencja naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września 2019 r. : materiały konferencyjne = From Precambrian to Holocene – biodiversity changes recorded in the rocks / red. Jolanta Muszer, Alina Chrząstek, Robert Niedźwiedzki ; Polskie Towarzystwo Geologiczne, Zakład Geologii Stratygraficznej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Paleozoologiczny Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. — Wrocław : Polskie Towarzystwo Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. — ISBN: 978-83-942304-8-7. — S. 25. — Toż online {http://zp.uni.wroc.pl/pl/component/content/article/76-xxiv-konferencja-paleontologiczna/105-xxiv-konferencja-paleontologiczna} [2020-02-13]. — M. Krajewski, P. Olchowy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: środowisko, jura, symbioza, Scleractinia

  keywords: environment, Jurassic, symbiosis, Scleractinia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sedimentary successions in the Middle-Upper Oxfordian reef deposits from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) / Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY, Damian RUDZIŃSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2018 vol. 62 no. 3, s. 653–668. — Bibliogr. s. 666–668. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-21. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/25988/pdf

 • keywords: Poland, Oxfordian, microbialites, reef, non-skeletal grains, carbonate ramp

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1429

12
 • Stromatactis-like cavities from the Wielkanoc quarry (Southern Poland) experimental studies and implications to genesis of stromatactis / Piotr OLCHOWY // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 386. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stromatolitic structures associated with sulfur-bearing limestones from the Miocene (Badenian) of the Carpathian Foredeep (S Poland) / Andrzej Gąsiewicz, Piotr OLCHOWY // W: EGU General Assembly 2010 [Dokument elektroniczny] : 2–7 May : Vienna, Austria / European Geosciences Union. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : EGU], [2010]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 12). — S. [1]. — Toż dostępny w Internecie: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/special interests/EG [2011-02-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The Early Kimmeridgian succession at Kodrąb (Radomsko elevation, central Poland) and its palaeogeographical and palaeotectonic implications – discussion / Piotr OLCHOWY, Marcin KRAJEWSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2019 vol. 63 no. 1, s. 209–211. — Bibliogr. s. 211. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-22. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26103/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1462

15
 • The influence of a secondary porosity within a sediment on a development of stromatactis structures in the Upper Jurassic sediments from the Wielkanoc quarry near Gołcza (Kraków–Wieluń Upland, southern Poland) / Piotr OLCHOWY // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The influence of a secondary porosity within a sediment on a development of stromatactis structures in the Upper Jurassic sediments from the Wielkanoc quarry near Gołcza (Kraków–Wieluń Upland, southern Poland) / P. OLCHOWY // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 269. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Transgressive callovian succession and Oxfordian microbial-sponge carbonate buildups in the Kraków Upland / Jacek MATYSZKIEWICZ, Ireneusz FELISIAK, Mariusz Hoffmann, Alicja KOCHMAN, Bogusław Kołodziej, Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY // W: Guidebook for field trips accompanying 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology held in Kraków on 22\textsuperscript{nd} – 25\textsuperscript{th} of June 2015 [Dokument elektroniczny] / ed. by Grzegorz Haczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — ISBN: 978-83-942304-0-1. — S. 51–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ing.uj.edu.pl/documents/4243866/9f692b40-4fb0-42e3-97a0-d5c4f6ad62fc [2015-07-29]. — Bibliogr. s. 69–[73]. — Materiały dostępne również w wersji drukowanej z dod. CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wapienie płonne czy nieosiarkowane? : przykład złoża siarki rodzimej Osiek-Baranów Sandomierski z zapadliska przedkarpackiego : [abstrakt][Barren limestones or sulphur-bearing limestones? : an example from Osiek-Baranów Sandomierski native sulphur deposit from the Carpathian] / Piotr OLCHOWY // W: Geologia morza : teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do przyszłości : konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi : Poznań, 7–9 listopada 2013. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — ISBN: 978-83-63400-91-0. — S. 71–72. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: