Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Herezy, dr inż.

adiunkt

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kigbp


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4863-5307 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-9485-2017

Scopus: 57191517064

PBN: 5e70922b878c28a047391065

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • [article, 2009]
 • TytułAlternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowego
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61
2
 • [article, 2013]
 • TytułAnaliza czasu zabezpieczania wyrobisk eksploatacyjnych obudową kotwową w warunkach skandynawskiej kopalni rud polimetalicznych
  AutorzyŁukasz HEREZY, Witold KOWOL
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2013 R. 58 nr 9, s. 483–490
3
 • [chapter, 2014]
 • TytułAnalysis of longwall equipment for thin seams mining in conditions of Polish and Ukrainian mines
  AutorzyD. Astafiev, Y. Shapovalov, P. KAMIŃSKI, Ł. HEREZY
  ŹródłoProgressive technologies of coal, coalbed methane, and ores mining / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, Kostiantyn Ganushevych. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2014. — S. 287–292
4
 • [proceedings, 2015]
 • TytułAutomatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoIII Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — S. 162–164
5
 • [article, 2008]
 • TytułBadania właściwości mechanicznych stali do produkcji dyskowych narzędzi urabiających dla górnictwa
  AutorzyŁukasz HEREZY
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 3, s. 23–29. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_02.pdf
6
 • [proceedings, 2018]
 • TytułBadania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt]
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43
7
 • [proceedings, 2011]
 • TytułCharakterystyka deformacji chodnika podścianowego podczas eksploatacji strugowej ściany 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”
  AutorzyW. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoInternational Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r. / pod red. Artura Dyczko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — S. 233–240
8
9
 • [article, 2014]
 • TytułGórnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w Szwecji
  AutorzyŁukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 2, s. 57–64
10
 • [proceedings, 2011]
 • TytułHeadgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine
  AutorzyW. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoInternational Mining Forum 2011 : new techniques and technologies in thin coal seam exploitation : 24–26 November 2011, Bogdanka, Poland / eds. Artur Dyczko, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2011. — S. 211–219
11
 • [article, 2015]
 • TytułKorozja stalowej obudowy ŁP wyrobiska chodnikowego w środowisku kopalni soli
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 9, s. 405–413
12
 • [patent application, 2015]
 • TytułKotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, KOWOL Witold, HEREZY Łukasz, KAMIŃSKI Paweł
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406308 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 12, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406308A1.pdf
13
 • [patent, 2017]
 • TytułKotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf
14
 • [article, 2017]
 • TytułKotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowania
  AutorzyPaweł KAMIŃSKI, Bartosz Chomański, Łukasz HEREZY, Artur ULASZEK, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2017 R. 68 nr 5, s. 246–254
15
 • [article, 2012]
 • TytułKształtowanie się zasięgu strefy spękań w otoczeniu wyrobisk przyścianowych w warunkach geologiczno-górniczych LW „Bogdanka” S. A.
  AutorzyŁukasz HEREZY
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 6, s. 27–36
16
17
 • [article, 2017]
 • TytułMain objectives underlying mathematical model of powered support unit operation in terms of its working capacity
  AutorzyŁukasz HEREZY, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoMining – Informatics, Automation and Electrical Engineering. — 2017 no. 4, s. 71–95. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG-4_2017-6.pdf
18
 • [proceedings, 2009]
 • TytułMetoda klasyfikacji jakości górotworu i zagrożenie obwałem skał stropowych
  AutorzyW. KORZENIOWSKI, K. SKRZYPKOWSKI, Ł. HEREZY
  ŹródłoMateriały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009. — S. 228–238
19
 • [proceedings, 2015]
 • TytułMetody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 9
20
 • [article, 2015]
 • TytułMetody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH
  AutorzyKrzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 49–60
21
 • [book, 2013]
 • TytułMonitoring górotworu na podstawie analizy pracy sekcji obudowy zmechanizowanej
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof KRAUZE, Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 239, [1] s.
22
 • [proceedings, 2018]
 • TytułMonitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych
  AutorzyKrzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Tomasz Howiacki, Łukasz HEREZY
  ŹródłoXXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 32
23
 • [article, 2019]
 • TytułMożliwości zastosowania łączności radiowej przy podziemnej eksploatacji węgla kamiennego
  AutorzyŁukasz HEREZY, Łukasz BOŁOZ, Łukasz Filiks, Joanna Płachetka
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t. 75 nr 6, s. 30–35. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1159-pdf.html
24
 • [proceedings, 2012]
 • TytułMożliwość prognozowania wzmożonych deformacji chodników przyścianowych poprzez monitoring pracy obudów zmechanizowanych : [streszczenie]
  AutorzyŁukasz HEREZY
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — S. 53
25
 • [proceedings, 2010]
 • TytułMożliwość wykorzystania metody doboru obudowy ścianowej w procesie projektowania sekcji zmechanizowanych dla konkretnych warunków górniczo-geologicznych
  AutorzyŁ. HEREZY, Z. RAK, J. STASICA
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — S. 140–149