Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Herezy, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4863-5307 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-9485-2017

Scopus: 57191517064

PBN: 5e70922b878c28a047391065

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Alternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowego
2
 • Analiza czasu zabezpieczania wyrobisk eksploatacyjnych obudową kotwową w warunkach skandynawskiej kopalni rud polimetalicznych
3
 • Analysis of longwall equipment for thin seams mining in conditions of Polish and Ukrainian mines
4
 • Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności
5
 • Badania właściwości mechanicznych stali do produkcji dyskowych narzędzi urabiających dla górnictwa
6
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek
7
 • Charakterystyka deformacji chodnika podścianowego podczas eksploatacji strugowej ściany 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”
8
 • Deformacja wyrobiska przyścianowego w jednostronnym otoczeniu zrobów przed frontem drugiej ściany eksploatacyjnej
9
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w Szwecji
10
 • Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine
11
 • Korozja stalowej obudowy ŁP wyrobiska chodnikowego w środowisku kopalni soli
12
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
13
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
14
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowania
15
 • Kształtowanie się zasięgu strefy spękań w otoczeniu wyrobisk przyścianowych w warunkach geologiczno-górniczych LW „Bogdanka” S. A.
16
 • Laboratory method for evaluating the characteristics of expansion rock bolts subjected to axial tension
17
 • Main objectives underlying mathematical model of powered support unit operation in terms of its working capacity
18
 • Metoda klasyfikacji jakości górotworu i zagrożenie obwałem skał stropowych
19
 • Metody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH
20
 • Metody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH
21
 • Monitoring górotworu na podstawie analizy pracy sekcji obudowy zmechanizowanej
22
 • Monitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych
23
 • Możliwości zastosowania łączności radiowej przy podziemnej eksploatacji węgla kamiennego
24
 • Możliwość prognozowania wzmożonych deformacji chodników przyścianowych poprzez monitoring pracy obudów zmechanizowanych
25
 • Możliwość wykorzystania metody doboru obudowy ścianowej w procesie projektowania sekcji zmechanizowanych dla konkretnych warunków górniczo-geologicznych