Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Herezy, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4863-5307 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-9485-2017

Scopus: 57191517064

PBN: 5e70922b878c28a047391065

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem571126254
201922
2018743
201710622
20164121
201512471
2014312
2013211
2012321
2011321
201044
2009532
200822
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem574692
201922
2018761
20171091
2016431
201512921
2014321
201322
201233
2011321
2010422
2009541
200822
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem57498
201922
2018761
20171010
2016431
20151212
2014321
201322
2012321
2011321
2010422
2009541
200822
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem57354
201922
2018716
20171010
201644
201512111
201433
201322
201233
201133
201044
200955
2008211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem573027
2019211
2018734
20171046
2016431
20151284
2014321
201322
2012312
2011312
2010413
2009523
200822
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem573027
201922
2018734
20171046
2016431
20151275
2014321
201322
2012312
2011312
2010413
2009523
2008221
 • Alternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowegoAlternate methods of research on selected parameters of sand and flotation tailings mixture as stowing material / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza czasu zabezpieczania wyrobisk eksploatacyjnych obudową kotwową w warunkach skandynawskiej kopalni rud polimetalicznychAnalysis of time of bolting in conditions of Scandinavian polymetallic ore underground mine / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 9, s. 483–490. — Bibliogr. s. 490

 • słowa kluczowe: wóz wiercąco-kotwiący, czas wiercenia, obudowa kotwowa, system cut and fill

  keywords: rock bolting rig, drilling time, bolting, cut and fill system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of longwall equipment for thin seams mining in conditions of Polish and Ukrainian mines / D. Astafiev, Y. Shapovalov, P. KAMIŃSKI, Ł. HEREZY // W: Progressive technologies of coal, coalbed methane, and ores mining / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, Kostiantyn Ganushevych. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2014. — ISBN: 978-1-138-02699-5 ; e-ISBN: 978-1-315-74031-7. — S. 287–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności[Automatization is the road to safety and efficiency] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 162–164. — Bibliogr. s. 164. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: automatyzacja pracy kompleksów ścianowych, efektywny czas pracy ściany, awarie górnicze, awarie techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania właściwości mechanicznych stali do produkcji dyskowych narzędzi urabiających dla górnictwaInvestigation of mechanical properties of the steel used for construction of disc cutting tools for mining industry / Łukasz HEREZY // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 3, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, obróbka cieplna, narzędzia dyskowe

  keywords: mechanical properties, cutting tools, thermal processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt][Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka deformacji chodnika podścianowego podczas eksploatacji strugowej ściany 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”[Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine] / W. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI // W: International Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r. / pod red. Artura Dyczko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62079-10-0. — S. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Deformacja wyrobiska przyścianowego w jednostronnym otoczeniu zrobów przed frontem drugiej ściany eksploatacyjnejDeformation of longwall passages in one side gobs surroundings in front of another longwall / Łukasz HEREZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 7, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2ad06ef5-4403-4787-81f0-0b5d68b540ce/c/Herezy.pdf

 • słowa kluczowe: konwergencja, utrzymanie wyrobisk, jednostronne otoczenie zrobów

  keywords: convergence, roadway maintenance, one side gobs surrounding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w SzwecjiMining of iron ores and non-ferrous metals in Sweden / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 64

 • słowa kluczowe: rudy żelaza, rudy polimetaliczne, produkcja metali, rozpoznanie złóż

  keywords: exploration, iron ore, polymetallic ore, metal production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine / W. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI // W: International Mining Forum 2011 : new techniques and technologies in thin coal seam exploitation : 24–26 November 2011, Bogdanka, Poland / eds. Artur Dyczko, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2011. — ISBN: 978-0-415-68938-0 ; ISBN10: 0-415-68938-4. — S. 211–219. — Bibliogr. s. 219, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Korozja stalowej obudowy ŁP wyrobiska chodnikowego w środowisku kopalni soliCorrosion of ŁP steel support of a drift in the environment of salt mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 9, s. 405–413. — Bibliogr. s. 413

 • słowa kluczowe: korozja, obudowa salowa ŁP, stateczność

  keywords: stability, corrosion, steel support ŁP

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.9.2

12
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, KOWOL Witold, HEREZY Łukasz, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406308 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406308A1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowaniaA telescopic anchor - principle of operation, structure and application possibilities / Paweł KAMIŃSKI, Bartosz Chomański, Łukasz HEREZY, Artur ULASZEK, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 5, s. 246–254. — Bibliogr. s. 254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształtowanie się zasięgu strefy spękań w otoczeniu wyrobisk przyścianowych w warunkach geologiczno-górniczych LW „Bogdanka” S. A.Formation of the fracture zone range in the surroundings of tail and main gates in geological and mining conditions of the LW “Bogdanka” S. A. mine / Łukasz HEREZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 6, s. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Main objectives underlying mathematical model of powered support unit operation in terms of its working capacityOkreślenie założeń modelu matematycznego pracy sekcji obudowy zmechanizowanej w zakresie jej podporności roboczej / Łukasz HEREZY, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2017 no. 4, s. 71–95. — Bibliogr. s. 82–83, 94–95. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG-4_2017-6.pdf

 • słowa kluczowe: system ścianowy, ciśnienie robocze, podporność obudowy, obciążenie wyrobiska ścianowego

  keywords: bearing capacity, operating pressure, longwall mining method, rock mass pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2017.4.532.72

18
 • Metoda klasyfikacji jakości górotworu i zagrożenie obwałem skał stropowychRock mass classification method and roof fall threat / W. KORZENIOWSKI, K. SKRZYPKOWSKI, Ł. HEREZY // W: Materiały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 = International copper ore mining congress : perspectives and challenges : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-929275-0-1. — S. 228–238. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGHResearch methods of rock bolt support in Department of Underground Mining at AGH / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 9. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGHResearch methods of rock bolt support in Department of Underground Mining at AGH / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, statyczne i dynamiczne stanowiska laboratoryjne

  keywords: rock bolt support, static and dynamic laboratory test facilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Monitoring górotworu na podstawie analizy pracy sekcji obudowy zmechanizowanej[Rock mass monitoring based on analysis of powered support response] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof KRAUZE, Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 239, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0481). — Bibliogr. s. 231–[240]. — ISBN: 978-83-7464-554-6. — Afiliacja wszystkich autorów: AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Monitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych[Rock bolt monitoring on the basis of laboratory tests] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Tomasz Howiacki, Łukasz HEREZY // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości zastosowania łączności radiowej przy podziemnej eksploatacji węgla kamiennegoThe possibility of application of radio communication in underground hard coal mine / Łukasz HEREZY, Łukasz BOŁOZ, Łukasz Filiks, Joanna Płachetka // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 6, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1159-pdf.html

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, transmisja danych, łączność kopalniana, łączność radiowa

  keywords: underground mining, data transmission, mining communications, radiocommunication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwość prognozowania wzmożonych deformacji chodników przyścianowych poprzez monitoring pracy obudów zmechanizowanych : [streszczenie][The possibility of forecasting of longwall galleries intensified deformation by powered support monitoring work] / Łukasz HEREZY // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — Na obwol. tyt.: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 53. — Prezentacja W: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 20–24 lutego 2012 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 410–441. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwość wykorzystania metody doboru obudowy ścianowej w procesie projektowania sekcji zmechanizowanych dla konkretnych warunków górniczo-geologicznychPossibility of using the method of selection of powered longwall support in technical project of hydraulic support for a specific mining-geological conditions / Ł. HEREZY, Z. RAK, J. STASICA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 140–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: