Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Skrzypkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0819-2345 orcid iD

ResearcherID: A-7200-2018

Scopus: 57188648604

PBN: 5e70922b878c28a0473910af

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 170, z ogólnej liczby 170 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • Tytuł3D numerical modelling of the application of cemented paste backfill on displacements around strip excavations
  AutorzyKrzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7750, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7750/pdf
 • keywords: numerical modelling, displacement, strip mining, RS3, cemented paste backfill, compressive and tensile strength, curing time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14227750

2
 • [referat, 2018]
 • TytułA new design of support for burst-prone rock mass in underground ore mining : [abstract]
  AutorzyKrzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoKDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 66
 • keywords: rock bolt support, arch yielding support, support in ore mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułA numerical investigation to calculate ultimate limit state capacity of cable bolts subjected to impact loading
  AutorzyFaham Tahmasebinia, Adam Yang, Patrick Feghali, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoApplied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 13 iss. 1 art. no. 15, s. 1–34. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/15/pdf?version=1671542758
 • keywords: finite element modelling, finite element analysis, rock burst, dynamic loading, energy absorption, ABAQUS, double shear test, cable bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app13010015

5
 • [przegląd , 2022]
 • TytułA review of reliability and fault analysis methods for heavy equipment and their components used in mining
  AutorzyPrerita Odeyar, Derek B. Apel, Robert Hall, Brett Zon, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 17 art. no. 6263, s. 1–27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/17/6263/pdf?version=1661831966
 • keywords: machine learning, reliability, fault diagnosis, predictive maintenance, life time distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15176263

6
 • [fragment książki, 2022]
 • TytułA review of reliability and fault analysis methods for heavy equipment and their components used in mining
  AutorzyPrerita Odeyar, Derek B. Apel, Robert Hall, Brett Zon, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoMining innovation, vol. 2 / ed. Krzysztof Skrzypkowski. — Basel, [etc.] : MDPI, cop. 2022. — S. 139–165
 • keywords: machine learning, reliability, fault diagnosis, predictive maintenance, life time distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [zgłoszenie patentowe, 2023]
 • TytułAbsorber obciążenia obudowy kotwowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  Details
 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, absorber, stożkowy wskaźnik obciążenia

  keywords: rock bolt support, absorber, conical load indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAlternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowego
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAn experimental investigation into the stress-strain characteristic under static and quasi-static loading for partially embedded rock bolts
  AutorzyKrzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1483, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1483/pdf
 • keywords: rock bolt support, laboratory tensile tests, partially embedded, load displacement and stress-strain characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14051483

13
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułAn experimental investigation into the stress-strain characteristic under static and quasi-static loading for partially embedded rock bolts
  AutorzyKrzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoMining innovation / ed. Krzysztof Skrzypkowski. — Basel, [etc.] : MDPI, 2021. — S. 1–17
 • keywords: rock bolt support, laboratory tensile tests, partially embedded, load displacement and stress-strain characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [zgłoszenie patentowe, 2023]
 • TytułAnchor housing load absorber
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SKRZYPKOWSKI Krzysztof
  Details
 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, absorber, stożkowy wskaźnik obciążenia

  keywords: rock bolt support, absorber, conical load indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [zgłoszenie patentowe, 2023]
 • TytułAnchor plate system with a bolt load indicator
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  Details
 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, upodatnienie, toroidalny cienkościenny pojemnik

  keywords: rock bolt support, yielding, toroidal thin-walled container

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułAssessment of challenges to the adoption of IOT for the safety management of small construction projects in Malaysia: structural equation modeling approach
  AutorzyAhsan Waqar, Muhammad Basit Khan, Nasir Shafiq, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska
  ŹródłoApplied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 13 iss. 5 art. no. 3340, s. 1–24. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/5/3340/pdf?version=1678096123
 • keywords: Internet of Things, IoT, safety management, Malaysia, small construction projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app13053340

18
 • [referat, 2015]
 • TytułAutomatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoIII Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — S. 162–164
 • słowa kluczowe: automatyzacja pracy kompleksów ścianowych, efektywny czas pracy ściany, awarie górnicze, awarie techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonną
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308
 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.7.1

21
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania laboratoryjne obudowy kotwowej rozprężnej o długości 5,2 m
  AutorzyKrzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoXXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2017 [Dokument elektroniczny] : 22–24.02.2017, Kraków : materiały konferencyjne. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2017]. — S. 1–14
 • słowa kluczowe: górnictwo rudne, obudowa kotwowa rozprężna długa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania porównawcze nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów o różnym wypełnieniu
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 4, s. 36–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenie]
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 126–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt]
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania zmian wybranych właściwości geomechanicznych skał pod wpływem temperatury do $1100^{circ}C$ w aspekcie potencjalnych możliwości procesu podziemnego zgazowania węgla
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 5, s. 44–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: