Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Skrzypkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0819-2345 orcid iD

ResearcherID: A-7200-2018

Scopus: 57188648604

PBN: 5e70922b878c28a0473910af

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16631248861412
2024541
2023241167
2022161618
2021101216
20208116
201915771
201816610
2017191162
2016122532
201514671
20144112
2013211
20126141
2011422
2010431
2009422
2008321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem166641002
2024514
202324420
20221616
20211019
2020817
201915510
201816511
2017191261
20161266
201514941
201444
201322
2012651
2011431
2010413
2009431
2008321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1669472
2024514
202324519
202216115
20211019
2020817
201915114
201816106
20171919
20161284
20151414
201444
201322
201266
2011431
2010413
200944
200833
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16648118
202455
202324159
20221688
20211064
2020862
201915510
201816313
201719217
20161212
201514113
201444
201322
201266
201144
201044
200944
2008321
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1669769
202455
202324168
20221688
20211064
2020862
20191596
201816106
201719712
20161275
20151477
2014431
201322
2012642
2011422
201044
2009422
200833
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16610858
202455
202324168
202216151
20211010
2020871
20191587
201816106
201719712
20161275
20151477
2014431
201322
2012642
2011422
201044
2009422
2008331
 • 3D numerical modelling of the application of cemented paste backfill on displacements around strip excavations / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7750, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7750/pdf

  orcid iD
 • keywords: numerical modelling, displacement, strip mining, RS3, cemented paste backfill, compressive and tensile strength, curing time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14227750

2
 • A new design of support for burst-prone rock mass in underground ore mining : [abstract] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: KDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-6-5. — S. 66

 • keywords: rock bolt support, arch yielding support, support in ore mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A new design of support for burst-prone rock mass in underground ore mining / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 71 art. no. 00006, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-05. — XVIII Conference of PhD Students and Young Scientists ”Interdisciplinary Topics in Mining and Geology” : Szklarska Poręba, Poland, May 22-25, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/46/e3sconf_cpsys18_00006.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20187100006

4
 • A numerical investigation to calculate ultimate limit state capacity of cable bolts subjected to impact loading / Faham Tahmasebinia, Adam Yang, Patrick Feghali, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2023 vol. 13 iss. 1 art. no. 15, s. 1–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-20. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/15/pdf?version=1671542758

  orcid iD
 • keywords: finite element modelling, finite element analysis, rock burst, dynamic loading, energy absorption, ABAQUS, double shear test, cable bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app13010015

5
 • A review of reliability and fault analysis methods for heavy equipment and their components used in mining / Prerita Odeyar, Derek B. Apel, Robert Hall, Brett Zon, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 17 art. no. 6263, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/17/6263/pdf?version=1661831966

  orcid iD
 • keywords: machine learning, reliability, fault diagnosis, predictive maintenance, life time distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15176263

6
 • A review of reliability and fault analysis methods for heavy equipment and their components used in mining / Prerita Odeyar, Derek B. Apel, Robert Hall, Brett Zon, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Mining innovation, vol. 2 / ed. Krzysztof Skrzypkowski. — Basel, [etc.] : MDPI, cop. 2022. — ISBN: 978-3-0365-5535-5 ; e-ISBN: 978-3-0365-5536-2. — S. 139–165. — Bibliogr. s. 161–165, Abstr.. — Reprinted from: Energies 2022, 15, 6263, doi:10.3390/en15176263. — tekst: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/6201

 • keywords: machine learning, reliability, fault diagnosis, predictive maintenance, life time distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Absorber obciążenia obudowy kotwowej[Load absorber of the rock bolt support] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof SKRZYPKOWSKI. — Int.Cl.: E21D 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 438538 A1 ; Opubl. 2023-01-23. — Zgłosz. nr P.438538 z dn. 2021-07-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL438538A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, absorber, stożkowy wskaźnik obciążenia

  keywords: rock bolt support, absorber, conical load indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Access to deposits as a stage of mining works / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska, Fhatuwani Sengani // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 22 art. no. 8740, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/22/8740/pdf?version=1669019036

  orcid iD
 • keywords: shaft, adit, mining area, inclined shaft, decline, access excavation, mining level

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15228740

9
 • Adjustment of the yielding system of mechanical rock bolts for room and pillar mining method in stratified rock mass / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 2082, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/2082/pdf

  orcid iD
 • keywords: rock bolt support, yielding, load model of rock bolts, stratified rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13082082

10
 • Alternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowegoAlternate methods of research on selected parameters of sand and flotation tailings mixture as stowing material / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • An experimental investigation into the stress-strain characteristic under static and quasi-static loading for partially embedded rock bolts / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1483, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1483/pdf

  orcid iD
 • keywords: rock bolt support, laboratory tensile tests, partially embedded, load displacement and stress-strain characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14051483

12
 • An experimental investigation into the stress-strain characteristic under static and quasi-static loading for partially embedded rock bolts / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Mining innovation / ed. Krzysztof Skrzypkowski. — Basel, [etc.] : MDPI, 2021. — ISBN: 978-3-0365-2219-7 ; e-ISBN: 978-3-0365-2220-3. — S. 1–17. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Reprinted from: Energies 2021, 14, 1483, doi:10.3390/en14051483. — tekst: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/4455

 • keywords: rock bolt support, laboratory tensile tests, partially embedded, load displacement and stress-strain characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Anchor housing load absorber / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SKRZYPKOWSKI Krzysztof. — Int.Cl.: E21D 21/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4166750 A1 ; Opubl. 2023-04-19. — Zgłosz. nr EP22185478 z dn. 2022-07-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4166750A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, absorber, stożkowy wskaźnik obciążenia

  keywords: rock bolt support, absorber, conical load indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Anchor plate system with a bolt load indicator / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof SKRZYPKOWSKI. — Int.Cl.: E21D 21/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4123119 A1 ; Opubl. 2023-01-25. — Zgłosz. nr EP22185506 z dn. 2022-07-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4123119A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, upodatnienie, toroidalny cienkościenny pojemnik

  keywords: rock bolt support, yielding, toroidal thin-walled container

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of long expansion rock bolt support in the underground mines of Legnica-Głogów Copper District / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr DUDEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 3, s. 47–57. — Bibliogr. s. 56–57

  orcid iD
 • keywords: 3D printing, ore mining, rebuilding of excavations, long expansion rock bolt support

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0029

16
 • Assessment of challenges to the adoption of IOT for the safety management of small construction projects in Malaysia: structural equation modeling approach / Ahsan Waqar, Muhammad Basit Khan, Nasir Shafiq, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2023 vol. 13 iss. 5 art. no. 3340, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-06. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/5/3340/pdf?version=1678096123

  orcid iD
 • keywords: Internet of Things, IoT, safety management, Malaysia, small construction projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app13053340

17
 • Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności[Automatization is the road to safety and efficiency] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 162–164. — Bibliogr. s. 164. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: automatyzacja pracy kompleksów ścianowych, efektywny czas pracy ściany, awarie górnicze, awarie techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Badania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonnąLaboratory investigations of the load capacity and load-strain characteristics of four-point cribs filled with waste rocks / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308. — Bibliogr. s. 308

 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.7.1

20
 • Badania laboratoryjne obudowy kotwowej rozprężnej o długości 5,2 mLaboratory research of expansion rock bolt support with a length of 5,2 m / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2017 [Dokument elektroniczny] : 22–24.02.2017, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo rudne, obudowa kotwowa rozprężna długa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania porównawcze nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów o różnym wypełnieniuComparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 4, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenie][Research on binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration in the context of recovery their properties in salt chambers : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt][Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania zmian wybranych właściwości geomechanicznych skał pod wpływem temperatury do $1100^{\circ}C$ w aspekcie potencjalnych możliwości procesu podziemnego zgazowania węglaInvestigations of changes of selected geo-mechanical properties of rocks under the influence of temperature up to $1100^{\circ}C$ in the aspect of potential possibilities of the process of underground coal gasification / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 5, s. 44–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samplesBadania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918. — Bibliogr. s. 918. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/109027?format_id=1

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odpady komunalne, popioły, podsadzka utwardzana, komory solne

  keywords: ashes, municipal waste, hardening backfill, salt chambers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2018.124983