Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Skrzypkowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0819-2345

ResearcherID: A-7200-2018

Scopus: 57188648604

PBN: 5e70922b878c28a0473910af

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem113144554612
202122
20208116
201915771
201816610
2017191162
2016122532
201514671
20144112
2013211
20126141
2011422
2010431
2009422
2008321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11358532
202122
2020817
201915510
201816511
2017191261
20161266
201514941
201444
201322
2012651
2011431
2010413
2009431
2008321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1138627
202122
2020817
201915114
201816106
20171919
20161284
20151414
201444
201322
201266
2011431
2010413
200944
200833
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1132192
202122
2020862
201915510
201816313
201719217
20161212
201514113
201444
201322
201266
201144
201044
200944
2008321
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1136449
202122
2020862
20191596
201816106
201719712
20161275
20151477
2014431
201322
2012642
2011422
201044
2009422
200833
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1136449
202122
2020871
20191587
201816106
201719712
20161275
20151477
2014431
201322
2012642
2011422
201044
2009422
2008331
 • A new design of support for burst-prone rock mass in underground ore mining : [abstract] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: KDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-6-5. — S. 66

 • keywords: rock bolt support, arch yielding support, support in ore mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A new design of support for burst-prone rock mass in underground ore mining / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 71 art. no. 00006, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-05. — XVIII Conference of PhD Students and Young Scientists ”Interdisciplinary Topics in Mining and Geology” : Szklarska Poręba, Poland, May 22-25, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/46/e3sconf_cpsys18_00006.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20187100006

3
 • Adjustment of the yielding system of mechanical rock bolts for room and pillar mining method in stratified rock mass / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 2082, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/2082/pdf

 • keywords: rock bolt support, yielding, load model of rock bolts, stratified rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13082082

4
 • Alternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowegoAlternate methods of research on selected parameters of sand and flotation tailings mixture as stowing material / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An experimental investigation into the stress-strain characteristic under static and quasi-static loading for partially embedded rock bolts / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1483, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1483/pdf

 • keywords: rock bolt support, laboratory tensile tests, partially embedded, load-displacement and stress-strain characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14051483

6
 • Application of long expansion rock bolt support in the underground mines of Legnica-Głogów Copper District / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr DUDEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 3, s. 47–57. — Bibliogr. s. 56–57

 • keywords: 3D printing, ore mining, rebuilding of excavations, long expansion rock bolt support

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0029

7
 • Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności[Automatization is the road to safety and efficiency] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 162–164. — Bibliogr. s. 164. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: automatyzacja pracy kompleksów ścianowych, efektywny czas pracy ściany, awarie górnicze, awarie techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Badania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonnąLaboratory investigations of the load capacity and load-strain characteristics of four-point cribs filled with waste rocks / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308. — Bibliogr. s. 308

 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.7.1

10
 • Badania laboratoryjne obudowy kotwowej rozprężnej o długości 5,2 mLaboratory research of expansion rock bolt support with a length of 5,2 m / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2017 [Dokument elektroniczny] : 22–24.02.2017, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo rudne, obudowa kotwowa rozprężna długa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania porównawcze nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów o różnym wypełnieniuComparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 4, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenie][Research on binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration in the context of recovery their properties in salt chambers : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt][Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania zmian wybranych właściwości geomechanicznych skał pod wpływem temperatury do $1100^{\circ}C$ w aspekcie potencjalnych możliwości procesu podziemnego zgazowania węglaInvestigations of changes of selected geo-mechanical properties of rocks under the influence of temperature up to $1100^{\circ}C$ in the aspect of potential possibilities of the process of underground coal gasification / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 5, s. 44–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samplesBadania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918. — Bibliogr. s. 918. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1152/858

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, popioły, podsadzka utwardzana, komory solne

  keywords: ashes, municipal waste, hardening backfill, salt chambers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2018.124983

16
 • Case studies of rock bolt support loads and rock mass monitoring for the room and pillar method in the Legnica-Głogów Copper District in Poland / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 11 art. no. 2998, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2998/pdf

 • keywords: monitoring, rock bolt support, room and pillar method, mechanical and vibrating wire sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13112998

17
 • Charakterystyka deformacji chodnika podścianowego podczas eksploatacji strugowej ściany 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”[Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine] / W. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI // W: International Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r. / pod red. Artura Dyczko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62079-10-0. — S. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podporności[Characteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity] / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podpornościCharacteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 26–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stos, kaszt, kaszt pionowy, obudowa drewniana

  keywords: vertical crib, wooden pile, cribs, wooden support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa obudowy kotwowej rozprężnej z podkładką wydrukowaną na drukarce 3D[Stress-strain characteristic of long expansion rock bolt support with bearing plate printed on the 3D printer] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr DUDEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Choice of an independent rock bolt support for cross-cut face / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: 2\textsuperscript{nd} international scientific and technical internet conference ”Innovative development of resource-saving technologies of mineral mining and processing” : Petroşani, Romania, November 15, 2019 : book of abstracts / eds. Ronald Moraru, Vsevolod Kalinichenko, Serhii Chukharev; Universitatea din Petroşani, Kryvyi Rih National University. — Petroşani : UNIVERSITAS Publishing, 2019. — ISBN: 978-973-741-656-8 ; e-ISBN: 978-973-741-663-9. — S. 20–23. — Toż online: {http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%202019/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.2019/Book%20of%20abstract.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Choice of crossing support in terms of shallow lying minerals of lead and zinc / K. SKRZYPKOWSKI // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 21–23 aprelâ 2010 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Federal'noe agentstvo no obrazovaniû ; Gosudarstvennoe obrazovatel'noe yčreždenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ Sankt–Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut imeni G. V. Plehanova (tehničeskij universitet). — Sankt–Peterburg : GI, 2010. — ISBN: 978-5-94211-446-6. — S. 102–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Choice of powered roof support FAZOS-15/31-POz for Vang Danh hard coal mine / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Trung NGUYEN DUC // W: POL-VIET 2019 : scientific-research cooperation between Poland and Vietnam : [5th international conference : 8–10 July 2019, Krakow] : abstracts, Vol. 1. — Kraków : [AGH], 2019. — ISBN: 978-83-943772-3-6. — S. 43. — Pełny tekst na dysku Flash. – S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Choice of powered roof support FAZOS-15/31-POz for Vang Danh hard coal mineDobór obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz dla podziemnej kopalni węgla kamiennego Vang Danh / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Trung NGUYEN DUC // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 175–182. — Bibliogr. s. 181–182, Abstr.. — 5\textsuperscript{th} POL-VIET international conference scientific-research cooperation between Vietnam and Poland, 08–10.07.2019, Krakow. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-pv21.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-71

25
 • Choice of rock bolt support for ore mining in Poland / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: