Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Skrzypkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0819-2345 orcid iD

ResearcherID: A-7200-2018

Scopus: 57188648604

PBN: 5e70922b878c28a0473910af

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 170, z ogólnej liczby 170 publikacji Autora


1
 • 3D numerical modelling of the application of cemented paste backfill on displacements around strip excavations / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7750, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7750/pdf

  orcid iD
 • keywords: numerical modelling, displacement, strip mining, RS3, cemented paste backfill, compressive and tensile strength, curing time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14227750

2
 • A new design of support for burst-prone rock mass in underground ore mining : [abstract] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: KDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-6-5. — S. 66

 • keywords: rock bolt support, arch yielding support, support in ore mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A new design of support for burst-prone rock mass in underground ore mining / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 71 art. no. 00006, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-05. — XVIII Conference of PhD Students and Young Scientists ”Interdisciplinary Topics in Mining and Geology” : Szklarska Poręba, Poland, May 22-25, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/46/e3sconf_cpsys18_00006.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20187100006

4
 • A numerical investigation to calculate ultimate limit state capacity of cable bolts subjected to impact loading / Faham Tahmasebinia, Adam Yang, Patrick Feghali, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2023 vol. 13 iss. 1 art. no. 15, s. 1–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-20. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/15/pdf?version=1671542758

  orcid iD
 • keywords: finite element modelling, finite element analysis, rock burst, dynamic loading, energy absorption, ABAQUS, double shear test, cable bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app13010015

5
 • A review of reliability and fault analysis methods for heavy equipment and their components used in mining / Prerita Odeyar, Derek B. Apel, Robert Hall, Brett Zon, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 17 art. no. 6263, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/17/6263/pdf?version=1661831966

  orcid iD
 • keywords: machine learning, reliability, fault diagnosis, predictive maintenance, life time distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15176263

6
 • A review of reliability and fault analysis methods for heavy equipment and their components used in mining / Prerita Odeyar, Derek B. Apel, Robert Hall, Brett Zon, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Mining innovation, vol. 2 / ed. Krzysztof Skrzypkowski. — Basel, [etc.] : MDPI, cop. 2022. — ISBN: 978-3-0365-5535-5 ; e-ISBN: 978-3-0365-5536-2. — S. 139–165. — Bibliogr. s. 161–165, Abstr.. — Reprinted from: Energies 2022, 15, 6263, doi:10.3390/en15176263. — tekst: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/6201

 • keywords: machine learning, reliability, fault diagnosis, predictive maintenance, life time distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Absorber obciążenia obudowy kotwowej[Load absorber of the rock bolt support] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof SKRZYPKOWSKI. — Int.Cl.: E21D 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 438538 A1 ; Opubl. 2023-01-23. — Zgłosz. nr P.438538 z dn. 2021-07-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL438538A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, absorber, stożkowy wskaźnik obciążenia

  keywords: rock bolt support, absorber, conical load indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Adjustment of the yielding system of mechanical rock bolts for room and pillar mining method in stratified rock mass / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 2082, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/2082/pdf

  orcid iD
 • keywords: rock bolt support, yielding, load model of rock bolts, stratified rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13082082

10
 • Advancements in machine learning for optimal performance in flotation processes: a review / Alicja Szmigiel, Derek B. Apel, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Lukasz Wojtecki, Yuanyuan Pu // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2024 vol. 14 iss. 4 art. no. 331, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-03-24. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/14/4/331/pdf?version=1711446018

  orcid iD
 • keywords: machine learning, flotation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min14040331

11
 • Alternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowegoAlternate methods of research on selected parameters of sand and flotation tailings mixture as stowing material / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • An experimental investigation into the stress-strain characteristic under static and quasi-static loading for partially embedded rock bolts / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1483, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1483/pdf

  orcid iD
 • keywords: rock bolt support, laboratory tensile tests, partially embedded, load displacement and stress-strain characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14051483

13
 • An experimental investigation into the stress-strain characteristic under static and quasi-static loading for partially embedded rock bolts / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Mining innovation / ed. Krzysztof Skrzypkowski. — Basel, [etc.] : MDPI, 2021. — ISBN: 978-3-0365-2219-7 ; e-ISBN: 978-3-0365-2220-3. — S. 1–17. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Reprinted from: Energies 2021, 14, 1483, doi:10.3390/en14051483. — tekst: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/4455

 • keywords: rock bolt support, laboratory tensile tests, partially embedded, load displacement and stress-strain characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Anchor housing load absorber / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SKRZYPKOWSKI Krzysztof. — Int.Cl.: E21D 21/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4166750 A1 ; Opubl. 2023-04-19. — Zgłosz. nr EP22185478 z dn. 2022-07-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4166750A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, absorber, stożkowy wskaźnik obciążenia

  keywords: rock bolt support, absorber, conical load indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Anchor plate system with a bolt load indicator / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof SKRZYPKOWSKI. — Int.Cl.: E21D 21/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4123119 A1 ; Opubl. 2023-01-25. — Zgłosz. nr EP22185506 z dn. 2022-07-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4123119A1.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, upodatnienie, toroidalny cienkościenny pojemnik

  keywords: rock bolt support, yielding, toroidal thin-walled container

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Assessment of challenges to the adoption of IOT for the safety management of small construction projects in Malaysia: structural equation modeling approach / Ahsan Waqar, Muhammad Basit Khan, Nasir Shafiq, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2023 vol. 13 iss. 5 art. no. 3340, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-06. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/5/3340/pdf?version=1678096123

  orcid iD
 • keywords: Internet of Things, IoT, safety management, Malaysia, small construction projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app13053340

18
 • Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności[Automatization is the road to safety and efficiency] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 162–164. — Bibliogr. s. 164. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: automatyzacja pracy kompleksów ścianowych, efektywny czas pracy ściany, awarie górnicze, awarie techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Badania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonnąLaboratory investigations of the load capacity and load-strain characteristics of four-point cribs filled with waste rocks / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308. — Bibliogr. s. 308

 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.7.1

21
 • Badania laboratoryjne obudowy kotwowej rozprężnej o długości 5,2 mLaboratory research of expansion rock bolt support with a length of 5,2 m / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2017 [Dokument elektroniczny] : 22–24.02.2017, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo rudne, obudowa kotwowa rozprężna długa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania porównawcze nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów o różnym wypełnieniuComparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 4, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenie][Research on binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration in the context of recovery their properties in salt chambers : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt][Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania zmian wybranych właściwości geomechanicznych skał pod wpływem temperatury do $1100^{\circ}C$ w aspekcie potencjalnych możliwości procesu podziemnego zgazowania węglaInvestigations of changes of selected geo-mechanical properties of rocks under the influence of temperature up to $1100^{\circ}C$ in the aspect of potential possibilities of the process of underground coal gasification / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 5, s. 44–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: