Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Dudek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Effect of sintering parameters on the microstructure and mechanical properties of $Fe-2.2Mn-1.5Cr-0.2Mo-0.3C$ steel
2
  • Influence of closed-die hot compaction parameters on selected properties of PM $Al-Si-Fe-Cu$ materials
3
  • Microstructure and mechanical properties of ${Fe-2.2Mn-1.5Cr-0.2Mo-0.3C}$ steel as developed by the powder metallurgy process
4
  • Microstructure and mechanical properties of ${Fe-2.2Mn-1.5Cr-0.2Mo-0.3C}$ steel sintered at $1120^{\circ}$C and $1250^{\circ}$C
5
  • Racjonalna gospodarka rudami żelaza na przykładzie metalurgii proszków
6
  • The effect of cooling rate on the structure, porosity and mechanical properties of sinter-hardened $Fe-3\%Mn-0.8\%C$ PM steels
7
  • Wpływ lokalnej mikroatmosfery na strukturę i własności spiekanych stali chromowych
8
  • Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę, porowatość i własności mechaniczne spiekanych stali ${Fe-3\%Mn-0,8\%C}$ przeznaczonych do obróbki typu sinter-hardening