Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Geopolymer-zeolite composites: a review
3
4
 • Lightweight geopolymer monoliths for methylene blue removal from wastewaters
5
 • Molecular spectroscopy – experiment and theory
6
7
 • Post-synthesis modification of geopolymer structure
8
 • Preface
9
 • $Si-O-C$ amorphous coatings for high temperature protection of $In_{0.4}Co_{4}Sb_{12}$ skutterudite for thermoelectric applications
10
11
 • Sorpcja substancji ropopochodnych na zeolicie syntetycznym
12
 • Sorption of heavy metal cations on mesoporous ZSM-5 and mordenite zeolites
13
 • Spectroscopic characterization of silicate amorphous materials
14
 • Spectroscopic studies of alkali-activated metakaolin
15
 • Vibrational spectroscopy of zeolites
16