Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Adsorption of inorganic anions on surfactant modified zeolite materials
2
 • ATR-FTIR studies of zeolite formation during alkali-activation of metakaolin
3
 • Demetalation processes on clinoptilolite
4
 • Preparation and structure of geopolymer-based alkali-activated Circulating Fluidized Bed ash composite for removing $Ni^{2+}$ from wastewater
5
 • Hydrothermal synthesis of zeolite aggregate and their use as a sorbent of heavy metal cations
6
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash – ATR-FTIR studies
7
 • Influence of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ ratio on geopolymer properties
8
 • Modification of the structure of metakaolin-based geopolymers
9
 • New approach for determination of the influence of long-range order and selected ring oscillations on IR spectra in zeolites
10
 • Post-synthesis modification of clinoptilolite
11
 • Sorption of $Cd^{2+}$ cations on synthetic zeolite aggregate
12
 • Sorption properties of new type zeolite granulate
13
 • Spectroscopic characterization of rare hydrated ammonium borate mineral larderellite
14
 • Spectroscopic studies of fly ash-based geopolymers
15
 • Structural and mechanical properties of fly ash-based geopolymers
16
 • The effect of calcination temperature on metakaolin activity in zeolite synthesis
17
18
19
 • The structure of geopolymers - theoretical studies
20
 • Theoretical analysis of vibrational spectra and bonding properties of sodalite structure
21
 • Zeolite layer on geopolymeric support