Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułConditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent
  AutorzyMagdalena KRÓL, Kamila BRYLEWSKA, Arkadiusz KNAPIK, Kamil KORNAUS, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoPolish Journal of Chemical Technology. — 2017 vol. 19 iss. 4, s. 103–109
 • keywords: metakaolin, geopolymers, structural and textural properties, heavy metal sorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pjct-2017-0075

2
3
 • [referat, 2017]
 • TytułGeopolimery na bazie popiołów lotnych
  AutorzyPiotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułGeopolymers with expanded glass aggregates for removal of $Pb^{2+}$ from wastewaters
  AutorzyPiotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  Źródło6textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — S. 42–43
 • keywords: glass, geopolymers, ion immobilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2017]
 • TytułInfluence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash - ATR-FTIR studies
  AutorzyPiotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Arkadiusz KNAPIK, Damian Chlebda, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 183
 • keywords: fly ash, ATR-FTIR , geopolymerization, alkali hydroxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2017]
 • TytułIR spectroscopy in analysis of zeolite structures obtained in hydrothermal conditions
  AutorzyMagdalena KRÓL
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 181
 • keywords: FTIR spectroscopy, fly ash, alkali-activation, zeolite granulate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułNew approach for determination of the influence of long-range order and selected ring oscillations on IR spectra in zeolites
  AutorzyAndrzej MIKUŁA, Magdalena KRÓL, Andrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 345
 • keywords: ab initio calculations, zeolite, vibrational spectra

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułNew porous geopolymer-based materials for potential sorption application
  AutorzyP. ROŻEK, M. KRÓL, W. MOZGAWA
  ŹródłoCYSC 2017 : 12textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — S. 56–57 OA-35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułNew type of zeolite granules based on expanded glass for sorption of nitrogen oxides
  AutorzyMagdalena KRÓL, Arkadiusz KNAPIK
  ŹródłoComposites and ceramic materials – technology, application and testing : 15textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża 10–13 May 2017 : book of abstracts. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 13–14
 • keywords: SCR, zeolite granulate, expanded glass, NOx sorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułPreliminary research on the use of alkaline-activated metakaolin to obtain zeolite membranes
  AutorzyMagdalena KRÓL
  ŹródłoComposites and ceramic materials – technology, application and testing : 15textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża 10–13 May 2017 : book of abstracts. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 13
 • keywords: geopolymer, zeolite membrane, alkali-activation, IR-spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2017]
 • TytułPreparation and structure of geopolymer-based alkali-activated CFB ash composite for removing $Ni^{2+}$ from wastewater
  AutorzyW. MOZGAWA, M. KRÓL
  Źródło12th Pacific Rim conference on Ceramic and glass technology (PACRIM 12) [Dokument elektroniczny] : May 21–26 2017, Waikoloa, Hawaii, [USA] : abstract book / The American Ceramic Society. — [USA : s. n.], [2017]. — S. 137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułSolidification of hazardous solid waste incineration bottom ash : [abstract]
  AutorzyPiotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoEYEC monograph : 6textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — S. 316
 • keywords: heavy metals, immobilization, solidification, bottom ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułSorpcja jonów ołowiu $Pb^{2+}$ na mezoporowatym zeolicie BEA
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Kamil WOJCIECHOWSKI, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoSorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 5–14
 • słowa kluczowe: sorpcja, zeolity, materiały mezoporowate, spektroskopia w podczerwieni, kationy metali ciężkich

  keywords: sorption, IR spectroscopy, mesoporous materials, zeolites, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułSorption properties of mesoporous ZSM-5 and BEA zeolites : [abstract]
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Kamil KORNAUS, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoEYEC monograph : 6textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — S. 237
 • keywords: heavy metals, sorption, IR spectroscopy, zeolites, mesoporosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2017]
 • TytułSpectroscopic studies of fly ash-based geopolymers
  AutorzyPiotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 184
 • keywords: FTIR spectroscopy, fly ash, geopolymer, alkali-activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułSpectroscopic studies of modified synthetic zeolites $ZSM-5$ and mordenite
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 288
 • keywords: IR spectroscopy, zeolites, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułSposób wytwarzania lekkiego sorbentu zeolitowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, KRÓL Magdalena, MOZGAWA Włodzimierz
  DetailsInt.Cl.: B01J 20/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416885 A1 ; Opubl. 2017-10-23. — Zgłosz. nr P.416885 z dn. 2016-04-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 22, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416885A1.pdf
 • słowa kluczowe: zeolit, sorbent, granulat sorpcyjny, lekkie wypełniacze

  keywords: zeolite, sorbent, sorption aggregate, lightweight fillers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2017]
 • TytułSynthesis of geopolymer materials based on metakaoline and their potential application as sorbents
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Arkadiusz KNAPIK, Kamil WOJCIECHOWSKI, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 182
 • keywords: IR spectroscopy, geopolymers, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSynthesis of the sodalite by geopolymerization process using coal fly ash
  AutorzyMagdalena KRÓL, Piotr ROŻEK, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2017 vol. 26 no. 6, s. 2611-2617. — tekst: https://goo.gl/6omDgS
 • keywords: coal fly ash, sodalite, geopolymers, alkali activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/70231

20
21
 • [referat, 2017]
 • TytułThe structure of geopolymers - theoretical studies
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI, Magdalena KRÓL, Mikołaj Żychowicz
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 346
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2017]
 • TytułVibrational spectra of various cationic forms of zeolite Y
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI, Magdalena KRÓL, Andrzej MIKUŁA
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 347
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułWstępne badania nad zastosowaniem nowego typu granulatu zeolitowego do sorpcji tlenków azotu
  AutorzyMagdalena KRÓL, Arkadiusz KNAPIK
  ŹródłoSorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 77–85
 • słowa kluczowe: granulacja, zeolity syntetyczne, SCR, szkło ekspandowane, sorpcja NOx

  keywords: granulation, SCR, synthetic zeolite, expanded glass, NOx sorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • TytułXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme – abstracts – list of authors
  Autorzyeds. A. KOLEŻYŃSKI, M. KRÓL
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2017. — 368 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: