Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Geopolimery na bazie popiołów lotnych
2
 • Geopolymers with expanded glass aggregates for removal of $Pb^{2+}$ from wastewaters
3
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash - ATR-FTIR studies
4
 • IR spectroscopy in analysis of zeolite structures obtained in hydrothermal conditions
5
 • New approach for determination of the influence of long-range order and selected ring oscillations on IR spectra in zeolites
6
 • New porous geopolymer-based materials for potential sorption application
7
 • New type of zeolite granules based on expanded glass for sorption of nitrogen oxides
8
 • Preliminary research on the use of alkaline-activated metakaolin to obtain zeolite membranes
9
 • Preparation and structure of geopolymer-based alkali-activated CFB ash composite for removing $Ni^{2+}$ from wastewater
10
 • Solidification of hazardous solid waste incineration bottom ash
11
 • Sorpcja jonów ołowiu $Pb^{2+}$ na mezoporowatym zeolicie BEA
12
 • Sorption properties of mesoporous ZSM-5 and BEA zeolites
13
 • Spectroscopic studies of fly ash-based geopolymers
14
 • Spectroscopic studies of modified synthetic zeolites $ZSM-5$ and mordenite
15
 • Sposób wytwarzania lekkiego sorbentu zeolitowego
16
 • Synthesis of geopolymer materials based on metakaoline and their potential application as sorbents
17
 • The structure of geopolymers - theoretical studies
18
 • Vibrational spectra of various cationic forms of zeolite Y
19
 • Wstępne badania nad zastosowaniem nowego typu granulatu zeolitowego do sorpcji tlenków azotu
20
 • XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy