Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Alkaline activated fly ash as sodalite-amorphous composite
2
 • Analiza teoretycznych i eksperymentalnych widm zeolitów z grupy 5-1
3
 • Betony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowej
4
 • Experimental and theoretical spectroscopic studies of Ag-, Cd- and Pb- sodalite
5
 • Geopolymers – the structure and sorption properties
6
 • IR spectroscopy studies of zeolites in geopolymeric materials derived from kaolinite
7
 • Otrzymywanie materiałów geopolimerowych o potencjalnym zastosowaniu jako podłoża membranowe
8
9
 • Raman studies of ion-exchanged clinoptilolite
10
 • Sorption of $Cd^{2+}$ ions onto zeolite synthesized from perlite waste
11
 • Synthesis of zeolite granulate using expanded glass substrate
12
 • The sorption of heavy metals cations on hierarchical materials
13
 • The structure and sorption properties of geopolymers based on metakaolin
14
 • Theoretical and experimental study of ion-exchange process on zeolites from 5-1 structural group
15
 • Vibrational spectroscopic characterization of the magnesium borate-phosphate mineral lüneburgite
16
 • Wypalane kruszywo lekkie z dodatkiem zeolitów po sorpcji substancji ropopochodnych