Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Alkaline activated fly ash as sodalite-amorphous composite
2
  • Analiza teoretycznych i eksperymentalnych widm zeolitów z grupy 5-1
3
  • Geopolymers – the structure and sorption properties
4
  • Otrzymywanie materiałów geopolimerowych o potencjalnym zastosowaniu jako podłoża membranowe
5
  • Raman studies of ion-exchanged clinoptilolite
6
  • Synthesis of zeolite granulate using expanded glass substrate
7
  • The sorption of heavy metals cations on hierarchical materials
8
  • The structure and sorption properties of geopolymers based on metakaolin