Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Niskotemperaturowa synteza zeolitów potasowych
2
  • Niskotemperaturowa synteza zeolitu Y z perlitu – analiza termiczna i zdolności sorpcyjne
3
  • Synteza zeolitów z odpadu perlitowego
4
  • Wpływ jonów $Ag^{+}$ na parametry strukturalne LTA
5
  • Wykorzystanie perlitu w procesie syntezy zeolitu A