Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of IR and Raman spectra in the studies of zeolites from 5-1 structural group
  AutorzyM. KRÓL, W. JASTRZĘBSKI, W. MOZGAWA
  ŹródłoEUCMOS 2014 : 32nd European congress on Molecular spectroscopy : Düsseldorf, Germany, 24.8.2014 – 29.8.2014 : book of abstracts / ed. Michael Schmitt. — [Düsseldorf : s. n.], [2014]. — S. 239
 • keywords: heavy metals, sorption, infrared spectra, zeolites, 5-1 structural units, DFT calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułExperimental and theoretical studies of chosen s and d block cations influence on vibrational spectra of zeolite A
  AutorzyA. MIKUŁA, M. KRÓL, A. KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoEUCMOS 2014 : 32nd European congress on Molecular spectroscopy : Düsseldorf, Germany, 24.8.2014 – 29.8.2014 : book of abstracts / ed. Michael Schmitt. — [Düsseldorf : s. n.], [2014]. — S. 196
 • keywords: ab initio calculations, sorption, vibrational spectra, zeolite A

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2014]
 • TytułHydrothermal synthesis of zeolite A from expanded perlite waste
  AutorzyM. KRÓL, A. MIKUŁA, W. MOZGAWA
  ŹródłoEUCMOS 2014 : 32nd European congress on Molecular spectroscopy : Düsseldorf, Germany, 24.8.2014 – 29.8.2014 : book of abstracts / ed. Michael Schmitt. — [Düsseldorf : s. n.], [2014]. — S. 240
 • keywords: sorption, hydrothermal synthesis, zeolites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułObliczenia emph {ab initio} widm oscylacyjnych wybranych jednostek strukturalnych zeolitów
  AutorzyAndrzej MIKUŁA, Magdalena KRÓL, Andrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 4, s. 22–27
 • słowa kluczowe: zeolit, obliczenia ab initio, DFT, spektroskopia w podczerwieni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułPotencjalne kierunki wykorzystania odpadu powstającego podczas produkcji perlitu ekspandowanego
  AutorzyPICHÓR W., MOZGAWA W., KRÓL M., RÓŻYCKA A., FRĄC M., KOTWICA Ł.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • [referat, 2014]
 • TytułStudy of zeolite-like sorption materials obtained from expanded perlite waste
  AutorzyW. MOZGAWA, M. KRÓL, A. MIKUŁA, W. PICHÓR
  ŹródłoThe 5textsuperscript{th} international conference on Engineering for waste and biomass valorisation (WasteEng2014) [Dokument elektroniczny] : August 25–28, 2014, Rio de Janeiro, Brazil : book of abstracts and proceedings / ed. A. Nzihou, S. Guerreiro, E. Silva Lora. — Albi Cedex : Mines d'Albi, 2014. — S. 1467–1475
 • keywords: hydrothermal synthesis, zeolites, expanded perlite waste, sorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSynteza zeolitów z odpadu perlitowego z wykorzystaniem NaOH, KOH i LiOH
  AutorzyJustyna MORAWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 4, s. 84–89
 • słowa kluczowe: zeolity, synteza zeolitów, perlit ekspandowany, sorpcja metali ciężkich

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2014]
 • TytułSynteza zeolitów z odpadu perlitowego z wykorzystaniem NaOH, KOH, LiOH
  AutorzyJustyna MORAWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSynteza zeolitów z perlitu i ich zdolności sorpcyjne
  AutorzyMagdalena KRÓL, Justyna MORAWSKA, Włodzimierz MOZGAWA, Waldemar PICHÓR, Katarzyna BARCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 2, s. 129–134. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1006
 • słowa kluczowe: zeolity, perlit ekspandowany, synteza hydrotermalna, sorbent

  keywords: expanded perlite, hydrothermal synthesis, zeolites, sorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2014]
 • TytułThe influence of the long-range order on the vibrational spectra of zeolites based on sodalite cage
  AutorzyA. MIKUŁA, M. KRÓL, A. KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoEUCMOS 2014 : 32nd European congress on Molecular spectroscopy : Düsseldorf, Germany, 24.8.2014 – 29.8.2014 : book of abstracts / ed. Michael Schmitt. — [Düsseldorf : s. n.], [2014]. — S. 195
 • keywords: ab initio calculations, zeolite, β cage, vibrational spectra

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2014]
 • TytułTheoretical and experimental studies of vibrational spectra and bonding properties of sodalite cage : abstract
  AutorzyAndrzej MIKUŁA, A. KOLEŻYŃSKI, M. KRÓL
  Źródło3textsuperscript{rd} International PhD seminar : 25.–26. September 2014, Dresden – Kraków – Warsaw / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2014]
 • TytułTheoretical studies of vibrational spectra of different cationic form of zeolite A
  AutorzyA. MIKUŁA, M. KRÓL, A. KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoIV AGH-HU joint symposium : 3textsuperscript{rd}–6textsuperscript{th} September 2014, Cracow, Poland. — [Poland : s. n.], [2014]. — S. 71–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: