Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of IR and Raman spectra in the studies of zeolites from 5-1 structural group
2
 • Experimental and theoretical studies of chosen s and d block cations influence on vibrational spectra of zeolite A
3
 • Hydrothermal synthesis of zeolite A from expanded perlite waste
4
5
 • Low-temperature synthesis of zeolite from perlite waste
6
 • Low-temperature synthesis of zeolite from perlite waste
7
 • Obliczenia \emph {ab initio} widm oscylacyjnych wybranych jednostek strukturalnych zeolitów
8
 • Potencjalne kierunki wykorzystania odpadu powstającego podczas produkcji perlitu ekspandowanego
9
10
11
 • Study of zeolite-like sorption materials obtained from expanded perlite waste
12
 • Synteza zeolitów z odpadu perlitowego z wykorzystaniem NaOH, KOH i LiOH
13
 • Synteza zeolitów z odpadu perlitowego z wykorzystaniem NaOH, KOH, LiOH
14
 • Synteza zeolitów z perlitu i ich zdolności sorpcyjne
15
16
 • The influence of the long-range order on the vibrational spectra of zeolites based on sodalite cage
17
 • Theoretical and experimental studies of vibrational spectra and bonding properties of sodalite cage
18
 • Theoretical studies of vibrational spectra of different cationic form of zeolite A