Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035 orcid iD

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 5e70920b878c28a04738efcb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badanie zdolności sorpcyjnych zeolitów modyfikowanych w procesie desilikacji
2
 • Changes in the vibrational spectra of zeolites due to sorption of heavy metal cations
3
 • Investigation of the coal fly ashes using IR spectroscopy
4
 • Materiały autoklawizowane z zeolitu naturalnego
5
 • Modyfikacja organiczna zeolitów pod kątem ich wykorzystania jako sorbentów anionów nieorganicznych
6
 • Niskotemperaturowa synteza materiałów zeolitowych z odpadu perlitowego
7
 • Spectroscopic investigation on zeolites modified by surfactant cations
8
 • Studies of anion sorption on natural zeolites
9
 • Study of the synthesis of zeolites using FT-IR spectroscopy
10
 • Synteza zeolitów z perlitu i ich zdolności do sorpcji metali ciężkich
11
 • Synthesis of zeolite X from expanded perlite
12
 • Wykorzystanie organo-zeolitów w procesach sorpcji anionów nieorganicznych
13
 • Wykorzystanie spektroskopii IR w badaniach zeolitów syntezowanych z perlitu ekspendowanego