Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Badanie zdolności sorpcyjnych zeolitów modyfikowanych w procesie desilikacji
2
  • Investigation of the coal fly ashes using IR spectroscopy
3
  • Spectroscopic investigation on zeolites modified by surfactant cations
4
  • Studies of anion sorption on natural zeolites
5
  • Study of the synthesis of zeolites using FT-IR spectroscopy
6
  • Synteza zeolitów z perlitu i ich zdolności do sorpcji metali ciężkich
7
  • Synthesis of zeolite X from expanded perlite
8
  • Wykorzystanie organo-zeolitów w procesach sorpcji anionów nieorganicznych