Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
  • Application of infrared and Raman spectra in the studies of heavy metal cations sorption on zeolites
2
3
  • Badania zdolności sorpcyjnej chabazytu i zeolitu Y względem kationów metali ciężkich
4
  • Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal
5
  • IR and Raman spectra of zeolites from different structural groups
6
  • Modyfikacja organiczna właściwości powierzchniowych mordenitu
7
  • Otrzymywanie pochodnych organicznych sorbentów zeolitowych
8
  • Synteza zeolitów z perlitu ekspandowanego