Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Adsorption of inorganic anions on surfactant modified zeolite materials
2
 • Alkaline activated fly ash as sodalite-amorphous composite
3
 • Analiza teoretycznych i eksperymentalnych widm zeolitów z grupy 5-1
4
 • Application of infrared and Raman spectra in the studies of heavy metal cations sorption on zeolites
5
 • Application of IR and Raman spectra in the studies of zeolites from 5-1 structural group
6
 • Application of IR spectra in the studies heavy metal cations immobilization on natural sorbents
7
 • Application of IR spectra in the studies of anion sorption on natural sorbents
8
 • Application of IR spectra in the studies of zeolites structure
9
 • ATR-FTIR studies of zeolite formation during alkali-activation of metakaolin
10
 • Badania FT-IR zeolitów z różnych grup strukturalnych
11
 • Badania zdolności sorpcyjnej chabazytu i zeolitu Y względem kationów metali ciężkich
12
 • Badanie zdolności sorpcyjnych zeolitów modyfikowanych w procesie desilikacji
13
 • Comprehensive analysis of vibrational spectra of selected smectite type minerals
14
 • Demetalation processes on clinoptilolite
15
 • Experimental and theoretical studies of chosen s and d block cations influence on vibrational spectra of zeolite A
16
 • FT-IR spectroscopic studies of $Cd^{2+}$ adsorption onto zeolite synthesized from perlite waste
17
 • Geopolimery na bazie popiołów lotnych
18
 • Geopolymers – the structure and sorption properties
19
 • Geopolymers with expanded glass aggregates for removal of $Pb^{2+}$ from wastewaters
20
 • Hydrothermal synthesis of zeolite A from expanded perlite waste
21
 • Hydrothermal synthesis of zeolite aggregate and their use as a sorbent of heavy metal cations
22
 • Immobilisation of selected ions in natural clinoptilolite incorporated in cement pastes
23
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash - ATR-FTIR studies
24
 • Influence of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ ratio on geopolymer properties
25
 • Investigation of the coal fly ashes using IR spectroscopy