Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
2
3
4
 • Badania FT-IR zeolitów z różnych grup strukturalnych
5
 • Betony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowej
6
 • Ceramizacja sorbentów naturalnych zawierających jony $CrO_{4}^{2-}$
7
 • Changes in the vibrational spectra of zeolites due to sorption of heavy metal cations
8
 • Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal
9
 • Conditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent
10
 • Disposal of bottom ash from the incineration of hazardous waste in two different mineral matrixes
11
 • Experimental and theoretical spectroscopic studies of Ag-, Cd- and Pb- sodalite
12
 • Geopolymer-zeolite composites: a review
13
14
 • Immobilizacja kationów metali ciężkich w materiałach wypalanych na bazie smektytu i zeolitu naturalnego
15
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash – ATR-FTIR studies
16
17
18
 • IR spectroscopy studies of zeolites in geopolymeric materials derived from kaolinite
19
 • Low-temperature synthesis of zeolite from perlite waste
20
 • Low-temperature synthesis of zeolite from perlite waste
21
 • Materiały autoklawizowane z zeolitu naturalnego
22
 • New approach for determination of the influence of long-range order and selected ring oscillations on IR spectra in zeolites
23
24
 • Obliczenia \emph {ab initio} widm oscylacyjnych wybranych jednostek strukturalnych zeolitów
25