Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035 orcid iD

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 5e70920b878c28a04738efcb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 177, z ogólnej liczby 178 publikacji Autora


1
 • A novel lightweight aggregate containing zeolite with potential use in gypsum composites
2
 • Adsorption of inorganic anions on surfactant modified zeolite materials
3
 • Alkali-activated coal fly ash as a matrix for heavy metals immobilization
4
 • Alkali-activated composites as matrix for stabilization of wastes containing heavy metal ions
5
 • Alkaline activated fly ash as sodalite-amorphous composite
6
 • Alkaline activation of kaolin group minerals
7
 • Alkaline activation of kaolin group minerals
8
 • Analiza teoretycznych i eksperymentalnych widm zeolitów z grupy 5-1
9
 • Application of infrared and Raman spectra in the studies of heavy metal cations sorption on zeolites
10
 • Application of IR and Raman spectra in the studies of zeolites from 5-1 structural group
11
 • Application of IR spectra in the studies heavy metal cations immobilization on natural sorbents
12
 • Application of IR spectra in the studies of anion sorption on natural sorbents
13
14
15
 • Application of IR spectra in the studies of zeolites structure
16
 • ATR-FTIR studies of zeolite formation during alkali-activation of metakaolin
17
18
 • Badania FT-IR zeolitów z różnych grup strukturalnych
19
 • Badania FT-IR zeolitów z różnych grup strukturalnych
20
 • Badania zdolności sorpcyjnej chabazytu i zeolitu Y względem kationów metali ciężkich
21
 • Badanie zdolności sorpcyjnych zeolitów modyfikowanych w procesie desilikacji
22
 • Betony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowej
23
 • Carbon fiber reinforced polymer composites doped with graphene oxide in light of spectroscopic studies
24
 • Ceramizacja sorbentów naturalnych zawierających jony $CrO_{4}^{2-}$
25
 • Changes in the vibrational spectra of zeolites due to sorption of heavy metal cations