Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 149, z ogólnej liczby 150 publikacji Autora


1
 • Adsorption of inorganic anions on surfactant modified zeolite materials
2
 • Alkaline activated fly ash as sodalite-amorphous composite
3
 • Analiza teoretycznych i eksperymentalnych widm zeolitów z grupy 5-1
4
 • Application of infrared and Raman spectra in the studies of heavy metal cations sorption on zeolites
5
 • Application of IR and Raman spectra in the studies of zeolites from 5-1 structural group
6
 • Application of IR spectra in the studies heavy metal cations immobilization on natural sorbents
7
 • Application of IR spectra in the studies of anion sorption on natural sorbents
8
9
10
 • Application of IR spectra in the studies of zeolites structure
11
 • ATR-FTIR studies of zeolite formation during alkali-activation of metakaolin
12
13
 • Badania FT-IR zeolitów z różnych grup strukturalnych
14
 • Badania FT-IR zeolitów z różnych grup strukturalnych
15
 • Badania zdolności sorpcyjnej chabazytu i zeolitu Y względem kationów metali ciężkich
16
 • Badanie zdolności sorpcyjnych zeolitów modyfikowanych w procesie desilikacji
17
 • Betony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowej
18
 • Ceramizacja sorbentów naturalnych zawierających jony $CrO_{4}^{2-}$
19
 • Changes in the vibrational spectra of zeolites due to sorption of heavy metal cations
20
 • Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal
21
 • Comprehensive analysis of vibrational spectra of selected smectite type minerals
22
 • Conditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent
23
 • Demetalation processes on clinoptilolite
24
 • Disposal of bottom ash from the incineration of hazardous waste in two different mineral matrixes
25
 • Experimental and theoretical spectroscopic studies of Ag-, Cd- and Pb- sodalite