Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Geopolymer-zeolite composites: a review / Piotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2019 vol. 230, s. 557–579. — Bibliogr. s. 575–579, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-05-16

 • keywords: zeolite, geopolymer, membrane, alkali-activation, geopolymer-zeolite, self-supporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2019.05.152

3
4
 • Lightweight geopolymer monoliths for methylene blue removal from wastewaters / Piotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 325. — Dostępne również online w: {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Monograph-8th-EYEC.pdf} [2020-03-02]

 • keywords: adsorption, geopolymer, inorganic polymer, dye

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Molecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / red. Andrzej KOLEŻYŃSKI, Magdalena KRÓL. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — XI, 524 s.. — (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics ; ISSN 2542-4491 ; vol. 26). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-3-030-01354-7 ; e-ISBN: 978-3-030-01355-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-01355-4

6
7
 • Post-synthesis modification of geopolymer structure / Piotr ROŻEK, Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 324

 • keywords: porosity, geopolymer, desilication, dealumination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
 • Sorpcja substancji ropopochodnych na zeolicie syntetycznym[Sorption of petroleum substances on synthetic zeolite] / Piotr ROŻEK, Magdalena KRÓL // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sorption of heavy metal cations on mesoporous ZSM-5 and mordenite zeolites / Kamila M. WOJCIECHOWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2019 vol. 12 iss. 19 art. no. 3271, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-08. — K. M. Wojciechowska - dod. afiliacja: UJ. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/19/3271/pdf

 • keywords: IR spectroscopy, ZSM-5, mordenite, sorption properties, heavy metal cations, mesoporosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12193271

13
 • Spectroscopic characterization of silicate amorphous materials / Włodzimierz MOZGAWA, Maciej SITARZ, Magdalena KRÓL // W: Molecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics ; ISSN 2542-4491 ; vol. 26). — ISBN: 978-3-030-01354-7 ; e-ISBN: 978-3-030-01355-4. — S. 457–481. — Bibliogr. s. 479–481, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-01355-4_15

14
 • Spectroscopic studies of alkali-activated metakaolin / KRÓL Magdalena, ROŻEK Piotr, MOZGAWA Włodzimierz // W: ICAVS-10 [Dokument elektroniczny] : 7–12 July 2019 Auckland, New Zealand. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: geopolymer, alkaline activation, FT-IR spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Vibrational spectroscopy of zeolites : theory versus experiment / Magdalena KRÓL, Andrzej KOLEŻYŃSKI, Andrzej MIKUŁA, Włodzimierz MOZGAWA // W: Molecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics ; ISSN 2542-4491 ; vol. 26). — ISBN: 978-3-030-01354-7 ; e-ISBN: 978-3-030-01355-4. — S. 301–332. — Bibliogr. s. 329–332, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-01355-4_10

16
17
 • Zeolitowe materiały porowate na bazie aktywowanego alkalicznie metakaolinuZeolite porous materials based on alkali-activated metakaolin / Piotr ROŻEK, Maciej Kubowicz, Włodzimierz MOZGAWA, Magdalena KRÓL // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 3, s. 228–237. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/71_no_3/71_228-237

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, porowatość, zeolit, geopolimer, alkaliczna aktywacja

  keywords: porosity, zeolite, geopolymer, compressive strength, alkali-activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: