Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Król, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6071-4035

ResearcherID: M-3463-2014

Scopus: 55995855300

PBN: 901075

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Sposób wytwarzania lekkiego sorbentu zeolitowego[Method for producing light zeolite sorbent] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, KRÓL Magdalena, MOZGAWA Włodzimierz. — Int.Cl.: B01J 20/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416885 A1 ; Opubl. 2017-10-23. — Zgłosz. nr P.416885 z dn. 2016-04-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 22, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416885A1.pdf

  • słowa kluczowe: zeolit, sorbent, granulat sorpcyjny, lekkie wypełniacze

    keywords: zeolite, sorbent, sorption aggregate, lightweight fillers

    cyfrowy identyfikator dokumentu: