Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Zuchiewicz, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • Active tectonics of the Western Carpathians (Polish Galicia): evidence from fractured clasts / Antoni K. Tokarski, ANNA ŚWIERCZEWSKA, Nguyen Q. Cuong, Witold ZUCHIEWICZ // W: 11\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) ; 18\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) HUNTEK-2013 : Várgesztes, Hungary, 24–27th April, 2013 : abstract book / eds. László Fodor and Szilvia Kövér. — [Hungary] : Geological and Geophysical Institute of Hungary, cop. 2013. — (Occasional papers of the Geological and Geophysical Institute of Hungary ; ISSN 2064-0293 ; vol. 1). — ISBN: 978-963-671-294-5. — S. 71–72. — W. Zuchiewicz – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualności Stowarzyszenia \emph {Galicia Tectonic Group}News from the \emph {Galicia Tectonic Group} Association / Anna ŚWIERCZEWSKA, Antoni Tokarski, Witold ZUCHIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 2, s. 114. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dziesięciolecie współpracy polsko-wietnamskiej w zakresie geologii (1999–2009) : seminarium pt. {\em Tektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej a geologia północnego Wietnamu} : Hanoi-Sa Pa, 23–30.11.2009Ten years of Polish-Vietnam cooperation in geology (1999-2009): seminar on {\it Tectonics of the Red River Fault Zone versus geology of the northern Vietnam} : Hanoi-Sa Pa, 23–30.11.2009 / Witold ZUCHIEWICZ, Antoni K. Tokarski, Nguyen Quoc Cuong, Anna ŚWIERCZEWSKA, Anna Wysocka // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 t. 58 nr 5, s. 382–383, 443. — Brak afiliacji AGH. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2010rok/pg_2010_05_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Informacja nt. bibliografii \emph {Neotektonika Polski}\emph {Neotectonics of Poland}: bibliographical informations / Witold ZUCHIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 1, s. 31. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Instytut Nauk GeologicznychInstitute of Geological Sciences / red. Witold ZUCHIEWICZ, Andrzej Ślączka ; aut. Witold ZUCHIEWICZ, Andrzej Ślączka, Urszula Mazurkiewicz, Ewa Koszowska, Alfred Uchman, Weronika Habas // W: Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część 2, Historia instytutów = The golden book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part 2, History of the institutes / red. Alicja Zemanek ; Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : [UJ], 2010. — Dod. tyt. łaciński. — S. 380–464. — Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Jubileuszowe 10. seminarium \emph{Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych} : Szklarska Poręba, 5–7.11.2009Jubilee 10th workshop on \emph{Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas} : Szklarska Poręba, 5–7.11.2009 / Stefan Cacoń, Witold ZUCHIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 t. 58 nr 3, s. 200–201. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2010rok/pg_2010_03_08.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Quaternary faulting in the Western Carpathians of Poland : abstract / Witold ZUCHIEWICZ // W: XVIII INQUA-Congress [Dokument elektroniczny] : Quaternary sciences – the view from the mountains : 21–27 July 2011, Bern, Switzerland / International Union for Quaternary Research. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland? : INQUA], [2011]. — S. [1] Session: 82 developing Quaternary chronologies in tectonically active settings. — Tryb dostępu: http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=280 [2012-01-16]. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Tektonika aktywna Karpat Zachodnich (Galicja): wyniki analizy spękanych klastów[Active tectonics of the Western Carpathians (Polish Galicia) : evidence from fractured clasts] / Antek K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, Nguyen Q. Cuong, Witold ZUCHIEWICZ // W: Neotektonika Polski w świetle dotychczasowych badań : perspektywy rozwoju : X ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Lublin, 27–28 września 2013 : materiały konferencyjne / red. Teresa Brzezińska-Wójcik ; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Roztoczański Park Narodowy. — Lublin : [UMCS], 2013. — S. 37–38. — W. Zuchiewicz – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • VII Ogólnopolska konferencja {\em Neotektonika Polski} : Szczecin, 25–26.09.2007The 7th Conference {\it Neotectonics of Poland} : Szczecin, September 25–26th, 2007 / Witold ZUCHIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2007 t. 55 nr 12/2, s. 1101. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • VIII Konferencja z cyklu Neotektonika Polski : Szklarska Poręba–Turoszów, 24–27.06.20098th National conference on Neotectonics of Poland : Szklarska Poręba Turoszów, 24–27.06.2009 / Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold ZUCHIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 t. 58 nr 1, s. 14–16. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: