Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Rajska, dr inż.

asystent

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4985-9604

ResearcherID: D-1105-2017

Scopus: 36019574700

PBN: 901122

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • An effect of the support structure in the $Au/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ catalysts on low temperature CO oxidation
2
 • Catalyst for low-temperature N2O decomposition
3
 • Catalytic activity for CO oxidation of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by sol-gel technique
4
 • Catalytic activity of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by thermal decomposition of aerosols
5
 • Characterization of gold catalysts for low temperature CO oxidation supported on ${Al_{2}O_{3}/Co_{3}O_{4}}$ powders produced by spray-pyrolysis method
6
7
 • Characterization of highly active gold on ${TiO_{2}-Al_{2}O_{3}}$ catalysts for low temperature CO oxidation
8
 • Characterization of nanostructured bulk cobalt triantimonide doped with tellurium and indium prepared by pulsed plasma in liquid method
9
 • Charakterystyka katalizatora złotowego $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ wytworzonego metodą pirolitycznego rozkładu aerozolu soli
10
 • ${CO}$ oxidation over nanoparticles of gold supported on ${Al_{2}O_{3}}$ and ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ produced by spray pyrolysis and sol/gel methods
11
 • Competition for precious metals - $CeO_{2}$
12
 • Effect of support structure in $Au/Al_{2}O_{3}$-TiO$_{2}$ catalysts in low-temperature CO oxidation
13
 • Fabrication of $CoSb_{3}$ skutterudite thermoelectric nanomaterials by pulse plasma in liquid
14
 • Gold on $Co_3O_4-NiO-CeO_2$ oxides in low-temperature CO oxidation
15
 • Gold on reduced graphene oxide in low-temperature CO oxidation
16
 • Katalizator Co3O4 do reakcji redukcji podtlenku azotu
17
 • Katalizatory $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ do utleniania CO
18
 • Microstructure and thermoelectric properties of bulk cobalt antimonide $(CoSb_{3})$ skutterudites obtained by pulse plasma sintering
19
 • Modern informal refractory materials for non-standard applications
20
 • Nanoproszki roztworów stałych w układzie ${CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm,Gd)}$ synteza, właściwości oraz zastosowanie do otrzymywania tlenkowych elektrolitów stałych
21
 • Niskotemperaturowe utlenianie CO na katalizatorach $Au-Al_{2}O_{3}-Co_{3}O_{4}$
22
 • Otrzymywanie i właściwości katalizatorów złotych na podłożu ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$
23
 • Porównanie właściwości katalizatorów złotych na podłożach $Al_{2}O_{3}-CuO$ otrzymanych metodą spray-pyrolysis i zol-żel
24
 • Preparation and characterization of Au supported ${MO_{x}-Al_{2}O_{3}}$ (M=Mn, Cu) powders for low-temperature CO oxidation
25
 • Preparation and characterization of Au supported $MO_{x}-Al_{2}O_{3},(M=Mn,Cu)$ nanopowders for low-temperature CO oxidation