Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Rajska, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4985-9604

ResearcherID: D-1105-2017

Scopus: 36019574700

PBN: 901122

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem39309
202022
201933
201822
201766
2016633
2015431
201411
201222
201111
2010422
200944
200844
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem391227
202022
201933
2018211
2017624
2016615
2015422
201411
2012211
201111
2010413
2009413
2008422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem392910
2020211
201933
201822
201766
2016633
2015422
201411
201222
201111
2010422
2009431
2008431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem39435
202022
201933
201822
201766
2016615
201544
201411
201222
201111
2010413
200944
200844
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem39930
202022
201933
201822
201766
2016633
2015413
201411
201222
201111
2010422
200944
200844
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem39930
202022
201933
201822
201766
2016633
2015413
201411
201222
201111
2010422
200944
2008441
 • An effect of the support structure in the $Au/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ catalysts on low temperature CO oxidation / Maria RAJSKA, Piotr Długosz, Rafał Zybała // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 176

 • keywords: TiO2, sol-gel method, gold catalysts, CO oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Catalyst for low-temperature N2O decomposition / Maria RAJSKA // W: KRK InnoTech Summit 2017 [Dokument elektroniczny] : 26 października 2017 : streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-3-1. — S. 29–30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/KITS-2017.pdf [2017-11-27]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Catalytic activity for CO oxidation of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by sol-gel technique / Maria RAJSKA, Barbara MAŁECKA // W: Chemistry – the creative force : 3\textsuperscript{rd} EuCheMS chemistry congress : 29. 08. – 02. 09. 2010, Nürnberg, Germany : programme. — S. l. : s. n., [2010]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Catalytic activity of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by thermal decomposition of aerosols / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: MEDICTA 2009 : 9\textsuperscript{th} Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : June 15–18, 2009, Marseille, France : book of abstracts and conference program. — [Marseille : s. n.], [2009]. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Characterization of gold catalysts for low temperature CO oxidation supported on ${Al_{2}O_{3}/Co_{3}O_{4}}$ powders produced by spray-pyrolysis method / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. ekran [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Characterization of highly active gold on ${TiO_{2}-Al_{2}O_{3}}$ catalysts for low temperature CO oxidation / B. MAŁECKA, M. RAJSKA // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 211–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Characterization of nanostructured bulk cobalt triantimonide doped with tellurium and indium prepared by pulsed plasma in liquid method / R. Zybała, M. Schmidt, K. Kaszyca, M. Chmielewski, M. J. Kruszewski, M. Jasiński, M. RAJSKA, Ł. Ciupiński // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2020 vol. 68 no. 1, s. 125-134. — Bibliogr. s. 132-134, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/115162?format_id=1

 • keywords: energy harvesting, thermoelectric materials, nanostructured materials, skutterudite, spark plasma sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/bpasts.2020.131835

9
 • Charakterystyka katalizatora złotowego $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ wytworzonego metodą pirolitycznego rozkładu aerozolu soli[The characterization of gold catalysts $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ produced by spray pyrolysis method] / B. MAŁECKA, M. RAJSKA // W: Materiały XLI ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : ”Kataliza w ochronie środowiska" : Kraków 30 marzec – 1 kwiecień 2009 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IK i FP PAN, 2009. — ISBN: 978-83-60514-09-2. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • ${CO}$ oxidation over nanoparticles of gold supported on ${Al_{2}O_{3}}$ and ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ produced by spray pyrolysis and sol/gel methods / B. MAŁECKA, M. T. RAJSKA // W: Catalysis for society : XL annual Polish conference on Catalysis : Krakow, 11–15 May, 2008 : conference proceedings / Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Polish Catalysis Club under the auspices of NoE IDECAT. — [Krakow : IDECAT], [2008]. — 40 years of ICSC. — ISBN: 978-83-60514-06-1. — S. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Competition for precious metals - $CeO_{2}$ / Maria RAJSKA, Maria Bahranowska // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : ["KITS: Science 2019" : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of support structure in $Au/Al_{2}O_{3}$-TiO$_{2}$ catalysts in low-temperature CO oxidation / Maria RAJSKA, Piotr Długosz, Rafał Zybała // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00131, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00131.pdf [2017-02-20]. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000130

13
 • Fabrication of $CoSb_{3}$ skutterudite thermoelectric nanomaterials by pulse plasma in liquid / R. Zybała, M. RAJSKA, K. Kaszyca, K. Pietrzak, M. J. Kruszewski, L. Ciupiński // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA143. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Gold on $Co_3O_4-NiO-CeO_2$ oxides in low-temperature CO oxidation / M. RAJSKA // W: 8th world congress on Oxidation catalysis & XII European workshop meeting on Innovation in selective oxidation (ISO’17) : September 3-8, 2017, Kraków : book of abstracts / Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, The Committee on Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Polish Catalysis Club. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — ISBN: 978-83-60514-27-6. — S. 233. — Bibliogr. s. 233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gold on reduced graphene oxide in low-temperature CO oxidation / M. RAJSKA, K. Kaszyca, R. Zybała // W: 8th world congress on Oxidation catalysis & XII European workshop meeting on Innovation in selective oxidation (ISO’17) : September 3-8, 2017, Kraków : book of abstracts / Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, The Committee on Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Polish Catalysis Club. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — ISBN: 978-83-60514-27-6. — S. 234. — Bibliogr. s. 234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Katalizator Co3O4 do reakcji redukcji podtlenku azotu[Co3O4 catalyst for nitrous oxide reduction reaction] / Maria RAJSKA, Maria Bahranowska // W: KRK InnoTech : top trends 2018 [Dokument elektroniczny] : [20 marca 2018, Kraków : zeszyt abstraktów] / oprac. Michał Adamczyk, Mateusz Torba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-4-8. — S. 35–36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/05/Ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-vol4.pdf [2018-07-13]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Katalizatory $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ do utleniania CO[Gold catalysts $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ for CO oxidation reaction] / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 168. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Microstructure and thermoelectric properties of bulk cobalt antimonide $(CoSb_{3})$ skutterudites obtained by pulse plasma sintering / M. J. Kruszewski, R. Zybała, Ł. Ciupiński, M. Chmielewski, B. Adamczyk-Cieślak, A. Michalski, M. RAJSKA, K. J. Kurzydłowski // Journal of Electronic Materials ; ISSN 0361-5235. — 2016 vol. 45 no. 3, s. 1369–1376. — Bibliogr. s. 1375–1376. — Publikacja dostępna online od: 2015-09-23. — 2015 international conference on Thermoelectrics

 • keywords: microstructure, powder metallurgy, CoSb3, Thermoelectric, skutterudite, pulse plasma sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11664-015-4037-5

19
 • Modern informal refractory materials for non-standard applications / Maria RAJSKA, Dominika MADEJ // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : ["KITS: Science 2019" : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nanoproszki roztworów stałych w układzie ${CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm,Gd)}$ synteza, właściwości oraz zastosowanie do otrzymywania tlenkowych elektrolitów stałych[Nanopowders in the ${CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm,Gd)}$ synthesis, properties and application for manufacturing solid electrolytes] / M. DUDEK, M. BUĆKO, W. Bogusz, A. RAŹNIAK, Ł. ZYCH, M. SITARZ, E. DROŻDŻ-CIEŚLA, M. RAJSKA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Niskotemperaturowe utlenianie CO na katalizatorach $Au-Al_{2}O_{3}-Co_{3}O_{4}$Low temperature oxidation of CO on $Au-Al_{2}O_{3}-Co_{3}O_{4}$ catalysts / Maria RAJSKA, Barbara MAŁECKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 286–291. — Bibliogr. s. 291, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1031

 • słowa kluczowe: termiczny rozkład aerozolu soli, y-Al2O3, Co3O4, katalizatory złote

  keywords: spray pyrolysis, gold catalysts, y-Al2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Otrzymywanie i właściwości katalizatorów złotych na podłożu ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ : [sesja posterowa][Synthesis and properties of gold catalysts ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ substrate / Maria T. RAJSKA, Barbara MAŁECKA // W: SAT'08 [Dokument elektroniczny] : V Szkoła Analizy Termicznej : 6–9 kwietnia 2008, Zakopane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : s. n., 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Porównanie właściwości katalizatorów złotych na podłożach $Al_{2}O_{3}-CuO$ otrzymanych metodą spray-pyrolysis i zol-żel : [poster][The comparison of properties of golden catalysts on $Al_{2}O_{3}-CuO$ substrates prepared with the spray-pyrolysis and zol-gel methods] / M. RAJSKA, B. MAŁECKA // W: SAT'2010 [Dokument elektroniczny] : VI Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane, 25–28 kwiecień 2010 / AGH, PTKAT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : s. n., [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-60958-55-1. — s. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Preparation and characterization of Au supported ${MO_{x}-Al_{2}O_{3}}$ (M=Mn, Cu) powders for low-temperature CO oxidationWytwarzanie i charakterystyka proszków ${MO_{x}-Al_{2}O_{3}}$ (M=Mn, Cu) jako nośnika Au dla niskotemperaturowego utleniania CO / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 4, s. 540–544. — Bibliogr. s. 544, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/373

 • słowa kluczowe: katalizator, proszek, Au, piroliza rozpyłowa, MOx–Al2O3

  keywords: catalyst, powder, spray pyrolysis, Au, MOx–Al2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Preparation and characterization of Au supported $MO_{x}-Al_{2}O_{3},(M=Mn,Cu)$ nanopowders for low-temperature CO oxidation / MAŁECKA B., RAJSKA M. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 161. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 677–681. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 680–681, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: