Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Bożęcki, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1466-7220

ResearcherID: Q-4651-2019

Scopus: 56205882700

PBN: 3950542

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAn attempt to set the relation between chemical composition and microbiological activity in AMD reservoirs in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland)
  AutorzyP. BOŻĘCKI, G. RZEPA
  ŹródłoMineralogical Magazine. — 2011 vol. 75 no. 3, s. 571
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania mineralizacji septarii z Gnaszyna koło Częstochowy
  AutorzyMaciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 no. 20, s. [1–12]
 • słowa kluczowe: Jura, septarie, wtórna mineralizacja

  keywords: Jurassic, septaria, secondary mineralization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania mineralogiczne bomb piroklastycznych z Polany koło Strelnik koło Lubietova : Słowacja
  AutorzyMaciej PAWLIKOWSKI, Stanisław Jeleń, Piotr BOŻĘCKI, Urszula Buszkiewicz
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 nr 20, s. [1–18]
 • słowa kluczowe: mineralogia, Miocen, bomby wulkaniczne, drewno zmineralizowane opalem

  keywords: mineralogy, Miocene, volcano bombs, wood mineralized with opal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadania mineralogiczno-geochemiczne odpadów poflotacyjnych z KGHM Polska Miedź S.A. pod kątem ich wykorzystania oraz ochrony środowiska
  AutorzyMaciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2016 R. 61 nr 3, s. 107–114
 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, możliwości wykorzystania

  keywords: flotation tailings, using possibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.3.1

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadania mineralogiczno-petrograficzne i geochemiczne rud żelaza i żużli historycznego hutnictwa : dolina rzeki Kamp : Dolna Austria
  AutorzyMaciej PAWLIKOWSKI, Maciej Karwowski, Gerhard Putzgruber, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 no. 25, s. [1–19]
 • słowa kluczowe: stare górnictwo i hutnictwo żelaza, dolina rzeki Kamp

  keywords: ancient mining and iron production, river Kamp valley

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChosen heavy metals in natural environment in Wielka Wieś commune (Southern Poland)
  AutorzyP. BOŻĘCKI
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 351
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułClinoptilolite treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Łuk Mużakowa, w Poland
  AutorzyRzepka P., BAJDA T., BOŻĘCKI P., MANECKI M., RZEPA G.
  ŹródłoActa Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series. — 2012 vol. 7, s. 120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDark minute nodules in andesite from the Fintice quarries (Eastern Slovakia), its character and possible origin
  AutorzyMarián Košuth, Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 18, s. [1–13]
 • keywords: extrusive bodies, spotty andesite, dark enclaves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułDolomity jako sorbenty $SO_{2}$ stosowane w technologii spalania fluidalnego
  AutorzyElżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoSorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 105–121
 • słowa kluczowe: dolomity, odpady dolomitowe, procesy odsiarczania, własności sorpcyjne

  keywords: sorption capacity, dolomites, dolomite waste, desulphurisation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułEffects of lime treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland
  AutorzyRzepka P., BOŻĘCKI P., MANECKI M., RZEPA G., Walder I. F.
  ŹródłoVinterkonferansen 2013 : Oslo, January 8–10, 2013 / eds. Hans Arne Nakrem, Gunn Kristin Haukdal. — Trondheim : Norsk Gologisk Forening, 2013. — S. 111–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułIdentification of poorly crystalline iron minerals using the DXRD and SE methods
  AutorzyP. BOŻĘCKI
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 1 dod.: Geovestník, s. 58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułIły beidellitowe ze złoża węgla brunatnego "Bełchatów" jako surowiec do budowy przesłon hydroizolacyjnych
  AutorzyTadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoSorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 87–99
 • słowa kluczowe: sorbenty mineralne, składowiska odpadów, kationy metali ciężkich

  keywords: mineral sorbents, landfill sites, cations of heavy metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInieraction sparks – minerals
  AutorzyMaciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 no. 20, s. [1–24]
 • słowa kluczowe: SEM, iskry, minerały

  keywords: SEM, minerals, artificial sparks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [monografia, 2015]
 • TytułKryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnych
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015. — 134, [10] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnych
  AutorzyTadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 4, s. 19–25
 • słowa kluczowe: skład mineralny, składowiska odpadów, skały ilaste, przesłony hydroizolacyjne

  keywords: mineral composition, waste landfills, clay rocks, waterproofing barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2009]
 • TytułŁuk Mużakowa – jedna struktura dwa państwa oraz dwie różne historie
  AutorzyPiotr BOŻĘCKI
  ŹródłoKwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna: Miękinia 5–7 VI 2009 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2010]
 • TytułMicrobiological investigations in the Acid Maine Drainage environment near Łęknica (SW Poland) – preliminary results
  AutorzyPiotr BOŻĘCKI, Ewa KISIELOWSKA
  Źródło1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMicrobiology of acid waters ans ferruginous precipitates formation in the Polish part of the Muskau Arch – preliminary report
  AutorzyPiotr BOŻĘCKI, Grzegorz RZEPA, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoCivil and Environmental Engineering Reports. — 2010 no. 4, s. 13–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMineral composition on AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland)
  AutorzyGrzegorz RZEPA, Piotr BOŻĘCKI
  ŹródłoMineralogia Polonica – Special Papers. — 2007 vol. 31, s. 243–246
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMineral suspension and hydrochemical stratification in AMD reservoirs of the Muskau Arch near Łęknica, W Poland
  AutorzyPrzemysław Rzepka, Piotr BOŻĘCKI, Maciej MANECKI, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2011 vol. 38, s. 164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMineralogical investigation of weathering of cretaceous limestone : an example of phenomenon : Prachodna Cave nera of Roman : North Bulgaria
  AutorzyMaciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI, Urszula Buszkiewicz, Sara Mandera, Jakub Rędziak
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 no. 20, s. [1–27]
 • słowa kluczowe: mineralogia, Jaskinia Prachodna, wietrzenie wapieni, kras

  keywords: mineralogy, Prachodna Cave, weathering of limestone, karst

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMineralogy and geochemistry of ferruginous AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland)
  AutorzyBOŻĘCKI P., RZEPA G.
  ŹródłoActa Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series. — 2010 vol. 6, s. 342
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25