Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Bożęcki, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1466-7220

ResearcherID: Q-4651-2019

Scopus: 56205882700

PBN: 3950542

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • An attempt to set the relation between chemical composition and microbiological activity in AMD reservoirs in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland)
2
 • Badania mineralizacji septarii z Gnaszyna koło Częstochowy
3
 • Badania mineralogiczne bomb piroklastycznych z Polany koło Strelnik koło Lubietova
4
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne odpadów poflotacyjnych z KGHM Polska Miedź S.A. pod kątem ich wykorzystania oraz ochrony środowiska
5
 • Badania mineralogiczno-petrograficzne i geochemiczne rud żelaza i żużli historycznego hutnictwa
6
 • Badanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ oraz $CD^{2+}$ z roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowych
7
 • Chosen heavy metals in natural environment in Wielka Wieś commune (Southern Poland)
8
 • Clinoptilolite treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Łuk Mużakowa, w Poland
9
 • Dark minute nodules in andesite from the Fintice quarries (Eastern Slovakia), its character and possible origin
10
 • Dolomity jako sorbenty $SO_{2}$ stosowane w technologii spalania fluidalnego
11
 • Effects of lime treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland
12
 • Identification of poorly crystalline iron minerals using the DXRD and SE methods
13
 • Iły beidellitowe ze złoża węgla brunatnego "Bełchatów" jako surowiec do budowy przesłon hydroizolacyjnych
14
 • Inieraction sparks – minerals
15
 • Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnych
16
 • Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnych
17
 • Łuk Mużakowa – jedna struktura dwa państwa oraz dwie różne historie
18
 • Metals and mineral phases of dusts collected in different urban parks of Krakow and their impact on the health of city residents
19
 • Microbiological investigations in the Acid Maine Drainage environment near Łęknica (SW Poland) – preliminary results
20
 • Microbiology of acid waters ans ferruginous precipitates formation in the Polish part of the Muskau Arch – preliminary report
21
 • Mineral composition on AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland)
22
 • Mineral suspension and hydrochemical stratification in AMD reservoirs of the Muskau Arch near Łęknica, W Poland
23
 • Mineralogical investigation of weathering of cretaceous limestone
24
 • Mineralogy and geochemistry of ferruginous AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland)
25
 • Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymi